Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Powiat Żuromiński przystępuje do rewitalizacji kolejnego obiektu w Żurominie na ul. Olszewskiej 7

Opublikowano .

W dniu 18 czerwca 2012r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na „Nadbudowę budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z jego termomodernizacją, utwardzeniem placu oraz ogrodzeniem - Etap II – Termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 w Żurominie” z Zakładem Budowlanym Michał Jamrozik, 13-230 Lidzbark, ul. Chmielna 16, za cenę brutto w wysokości: 191 300,01 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 01/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.08.2012r.
e-max.it: your social media marketing partner