Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Opublikowano .

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dodatkowe środki, na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 1 930 000 zł. Łączna kwota środków Funduszu Pracy w powiecie na realizację w 2012r. programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wynosi 5 608 000 zł.
e-max.it: your social media marketing partner