Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe zadania do realizacji w 2012 roku

Opublikowano .

Dodatkowe zadania do realizacji w 2012 roku

Rada Powiatu Żuromińskiego na Sesji w dniu 30.03.br wprowadziła na wniosek Zarządu Powiatu Żuromińskiego do budżetu powiatu na 2012 rok dodatkowe zadania inwestycyjne i remontowe o łącznej wartości 552 tys. zł:

  1. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona - Osówka i nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka - pomoc finansowa Gminy Lubowidz w wysokości 200 000,00 zł
  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń w m. Swojęcin - budowa chodnika przy Szkole Podstawowej;
  3. Pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł dla Miasta i Gminy Bieżuń z przeznaczeniem na kapitalny remont mostu na rzece Wkrze;
  4. Wymiana bram wjazdowych do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - wpłata kwoty 25 000,00 zł na państwowy fundusz celowy
  5. Wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana dachu nad salą gimnastyczna w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu;
  6. Opracowanie projektu budowy drogi przeciwpożarowej oraz remont chodnika na placu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie;
  7. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych oraz opracowanie projektu dobudowy kotłowni węglowej wraz z przyłączem c.o. do budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej;
  8. Opracowanie projektu budowy dachu oraz termomodernizacji budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.
e-max.it: your social media marketing partner