Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Wnioski skierowane do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Opublikowano .

W związku z przystąpieniem przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył do Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie oraz do Zarządu Województwa Mazowieckiego następujące wnioski i propozycje inwestycji, obejmujące teren powiatu żuromińskiego:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława - obwodnice Zielonej, Kuczborka oraz Żuromina - z włączeniem do ronda przy obecnie przebudowywanej drodze wojewódzkiej Nr 541 (obwodnicy Żuromina).

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4607W Żuromin - Osówka (ul. Wiadrowska) oraz z drogą gminną Nr 460705W - ul. Żeromskiego w m. Żuromin (z uwzględnieniem zastosowania sygnalizacji świetlnej - poprawa bezpieczeństwa, bliskość Zespołu Szkół Nr 1; lub przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu „rondo").

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 Lubawa - Lidzbark - Żuromin - Sierpc - obwodnice Zielunia, Lubowidza oraz Bieżunia, z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w m. Brudnice - na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 4613W Brudnice - Sinogóra - Kipichy a także przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława i 4633W Karniszyn - Kobyla Łąka.

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4615W Pątki - Dziwy - Sinogóra oraz Nr 4613W - Brudnice - Sinogóra - Kipichy - do granicy woj. mazowieckiego i kujawsko - pomorskiego (współpraca z powiatem brodnickim).

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności i spójności komunikacyjnej 3 powiatów (mławski, żuromiński, płoński).

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Bieżuń - Drzazga - połączenie z drogą wojewódzką Nr 541, poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności i spójności komunikacyjnej 2 powiatów (żuromiński, mławski).

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo - Lutocin - Września - Borowo - połączenie z drogą wojewódzką Nr 541, poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności i spójności komunikacyjnej 2 powiatów (żuromiński, sierpecki).

8. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4625W Poniatowo - Swojęcin - Bieżuń oraz Nr 4624W Swojęcin - Obręb - Jonne (jako alternatywna trasa przejazdu dla drogi wojewódzkiej Nr 541).

9. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem rzeki Wkry (na odcinku Dziwy - Brudnice, Gminy Lubowidz, Żuromin oraz Powiat Żuromiński).

10. Budowa ASTROBAZY przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

11. Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego (pracownia-praktyk) przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

12. Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie powiatu żuromińskiego (obszar wykluczony cyfrowo).

13. Utworzenie certyfikowanej strefy (podstrefy) ekonomicznej.

e-max.it: your social media marketing partner