Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Ranking powiatów w zakresie wykorzystania funduszu unijnych

Opublikowano .

W tygodniku "WSPÓLNOTA" - piśmie samorządu terytorialnego (Nr 50/1056 z dnia 10 grudnia 2011r.), opublikowany został ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Powiat Żuromiński wśród powiatów ziemskich znalazł się na 5 miejscu w województwie mazowieckim (spośród 37) oraz na 28 miejscu w Polsce (spośród 314). Pozycja w rankingu obliczana była na podstawie wartości dotacji z Unii Europejskiej na projekty zakończone oraz projekty w trakcie realizacji, w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu (stan odnośnie realizacji projektów - kwiecień 2011r.). Wartość osiągnięta dla Powiatu Żuromińskiego wynosi 418,72 zł na jednego mieszkańca (stan ludności Powiatu Żuromińskiego wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2010r. wynosi 40197 osób). Ranking objął projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych (RPO), programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki (POKL), Rozwój Polski Wschodniej oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Powiat Żuromiński z racji swojego położenia nie mógł być beneficjentem wszystkich wymienionych programów. Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej zostały wykorzystane na rozwój infrastruktury w powiecie (przebudowa dróg powiatowych, budowa obiektów sportowych, modernizacja infrastruktury informatycznej urzedów), pomoc społeczną oraz edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Ranking został sporządzony przez tygodnik dzięki grantowi uzyskanemu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
e-max.it: your social media marketing partner