Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisano umowę na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona

Opublikowano .

W dniu 8 listopada 20011r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie :,,Remont drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona na odcinku 681,00m” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 113.708,27zł: (sto trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 27/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.12.2011r.
e-max.it: your social media marketing partner