Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Zakończono przebudowę drogi powiatowej Zieluń - Wylazłowo

Opublikowano .

W dniu 16 września 2011r. dokonano technicznego odbioru inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4611 W Zieluń - Wylazłowo od km 0+400,00 do km 1+600,00”. Prace w terenie wykonała, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 332 026,37 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 37/100). Inwestycja ta wsparta została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 58 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, kwotą 44 500,00 zł w ramach rezerwy Ministra Infrastruktury oraz kwotą 20 000,00 zł w ramach pomocy finansowej Gminy Lubowidz.

Zielun - Wylazlowo.JPGZielun - Wylazlowo2.JPGZielun - Wylazlowo3.JPGZielun - Wylazlowo4.JPG

e-max.it: your social media marketing partner