Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 08 sierpnia 20011r. podpisano umowę  na  wykonanie Budowa szkolnego placu zabaw 240m2 w ramach programu rządowego ,,RADOSNA SZKOŁA”  z firmą  Wehrfritz Sp z o.o. ul.Przylaszczkowa 60,51-250 Wrocław za  cenę brutto w wysokości: 119.995,00zł: (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Zakończenie robót zostało ustalone w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

WIZUALIZACJA 1.jpgWIZUALIZACJA 2.jpgWIZUALIZACJA 3.jpgWIZUALIZACJA 4.jpg

e-max.it: your social media marketing partner