Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na dostawy sprzętu w ramach projektu informatyzacji urzędów

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

1 sierpnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczył ze strony Wykonawcy - firmy Kapsch Sp. z o.o. - Pan Waldemar Maliszewski. Zamawiającego - Zarządu Powiatu Żuromińskiego - reprezentowali Starosta Żuromiński - Pan Janusz Welenc oraz Wicestarostwa Żuromiński - Pan Mieczysław Olszlegier. Umowę kontrasygnowała Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Pani Irena Brejna. W spotkaniu uczestniczyli także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu żuromińskiego, przewodniczący rad gmin z terenu powiatu, koordynatorzy gminni projektu oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Projekt którego umowa dotyczy, jest realizowany w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.2. „Rozwój e-usług”– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiot umowy opiera na kwotę - 1 282 410,30 zł i dotyczy części B zamówienia publicznego - dostawa sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a sześcioma gminami powiatu żuromińskiego. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2011. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania administracji samorządowej poprzez:

  • budowę i rozwój elektronicznej administracji,  
  • unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Żurominie i Urzędów Gmin biorących udział w projekcie.  

Celem szczegółowym projektu jest rozwój e-usług dla mieszkańców poprzez uruchomienie portali obsługi interesanta przez Internet wraz z udostępnieniem formularzy elektronicznych oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Realizacja projektu umożliwi blisko 40 tys. mieszkańcom powiatu żuromińskiego załatwienie spraw urzędowych w powiecie i w gminie bez wychodzenia z domu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia informacyjnego w powiecie i zwiększy dostęp do publicznej sieci teleinformatycznej dzięki utworzeniu 8 punktów publicznego dostępu do Internetu (tzw. infomatów), w pełni przystosowanych do obsługi przez różne grupy osób niepełnosprawnych.  

P1140686.JPGP1140687.JPGP1140688.JPGP1140689.JPG

P1140690.JPGP1140692.JPGP1140693.JPGThumbs.db

sprzet_002.jpgsprzet_003.jpgsprzet_004.jpgsprzet_014.jpg

sprzet_016.jpgsprzet_017.jpgsprzet_019.jpgsprzet_020.jpg

sprzet_021.jpg

e-max.it: your social media marketing partner