Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Budowa chodników w m. Gradzanowo Kościelne i m. Seroki zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 maja 2011r. zakończyła się realizacja zadania ,,Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4638 W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Gradzanowo”. Wykonawcą prac była firma F.H.T.U. ,,PLUS” S.C. Tomasz i Małgorzata Góralczyk Ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin, która zrealizowała to zadanie za cenę brutto w wysokości: 149 499,74 zł: (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Środki w wysokości ponad 134 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu, pozostałą część kwoty (15 000,00 zł) przekazała Gmina Siemiątkowo. Wyremontowanych zostało ok. 815 metrów chodnika.

Seroki 1.JPGSeroki 2.JPG

Zakończyły się również prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4622W Lutocin-Zimolza - do drogi nr 541 od km 0+000,00 do km 7+513,00 – budowa chodnika w m. Seroki". Prace w terenie wykonywała firma Biuro Projektów i Inwestycji "Probud" s.c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc za łączną cenę brutto w wysokości 73 834,66 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote 66/100). W m Seroki wybudowano 225 metrów chodnika, w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu Żuromińskiego.

{jgibox title:=[] style:=[width:530px]}{jgxgal folder:=[images/stories/zdjecia/2011/seroki] cols:=[4]} {/jgibox}
e-max.it: your social media marketing partner