Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Rozpoczęły się prace przy budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace w terenie, związane z wykonaniem inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn: „Przebudowa więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego przy ul. Olszewskiej 9/11 wraz z jego termomodernizacją” Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Import-Export Sp. z o.o., 09-140 Raciąż, ul. Płocka 33, która zaoferowała wykonanie robót za cenę brutto w wysokości: 214.118,66 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy sto osiemnaście złotych 66/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 01.08.2011r.

Olszewska 9 11 roboty 2011_001.JPGOlszewska 9 11 roboty 2011_008.JPGThumbs.dboLSZEWSKA 9 11 (1).JPG

oLSZEWSKA 9 11 (2).JPGoLSZEWSKA 9 11.JPG

e-max.it: your social media marketing partner