Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Zakończono remont dróg powiatowych w m. Stawiszyn Łaziska i w m. Szoniec

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. dokonano protokolarnego odbioru robót pn. „Remont dróg powiatowych Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska oraz 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w m. Szoniec” Prace w terenie wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. w Działdowie, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, za cenę brutto w wysokości 366 616,41 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 41/100). Zadanie to Powiat Żuromiński zrealizował ze środków własnych.

Stawiszyn 2011_011.JPGStawiszyn 2011_017.JPGSzoniec 2011_005.JPGSzoniec 2011_013.JPG

Thumbs.db

e-max.it: your social media marketing partner