Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisana umowa na odnowę nawierzchni bitumicznych

Opublikowano .

W dniu 10 czerwca 2011r. podpisano umowę na wykonanie ,,Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 70% na powierzchni 30840 m2” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za cenę brutto w wysokości: 197.252,64zł: (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 64/100). Zakres zadania obejmuje drogi Siemiątkowo-Gradzanowo oraz Kuczbork-Nidzgora.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.08.2011r.
e-max.it: your social media marketing partner