Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dotacja dla PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w kwocie 45.000 zł. Środki te posłużą na finansowe wsparcie programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011r. Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w związku z tym od września planuje realizację „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim”, który obejmie m.in.: - udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej kierowanej do osób w kryzysie, będących ofiarami przemocy domowej, uzależnionych od alkoholu oraz do rodziców, których dzieci przejawiają zachowania problemowe wynikające z zaburzeń życia rodzinnego; - wsparcie oraz promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu. Zadania te wykonane będą przez psychologów, terapeutę uzależnień i prawnika poprzez doradztwo, konsultacje, świadczenie bezpośredniej pomocy psychologicznej, prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz warsztatów. Bliższych informacji dotyczących uczestnictwa w terapiach i konsultacjach można uzyskać osobiście w Poradnictwie Rodzinnym, ul.Lidzbarska 27 lub telefonicznie pod nr tel. 657-09-04. Serdecznie zapraszamy.
e-max.it: your social media marketing partner