Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2011r. podpisano umowę  na  wykonanie ,,Remonty cząstkowe dróg powiatowych Nr 4605W Zieluń-Kozilas-Chojnowo oraz 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp z o.o. ul.Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo za  cenę brutto w wysokości: 101.844,00 zł: /sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote/.Termin zakończenia robót  został ustalony na dzień 30.06.2011r. 
e-max.it: your social media marketing partner