Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Już niebawem plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński otrzymał dofinansowanie w kwocie 63 850zł w ramach złożonego w 2010r. wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2011 na utworzenie szkolnego placu zabaw. Wniosek dotyczący Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie składany był w ramach przyjętego Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Utworzony w ramach pozyskanych środków szkolny plac zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw powinien być przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Powinien być wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdzalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.
e-max.it: your social media marketing partner