Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana

Opublikowano .

W dniu 12 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4 909 881,76 zł.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Lubowidz, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 5,00 km poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowania dróg w m. Sinogóra i w m. Syberia, budowę chodników i odwodnienia w m. Sinogóra i Syberia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości 900 261,45 zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2021, zakres robót o wartości 2 710 821,01 zł wykonana zostanie w roku 2022, natomiast pozostały zakres robót o wartości 1 298 799,30 zł przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2023 r.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 60 % wartości inwestycji.

IMG 4790IMG 4792IMG 4796

e-max.it: your social media marketing partner