Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę mostu w Brudnicach wraz z drogą dojazdową podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 21 lutego 2018r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Brudnice – odcinek od km 0+071,93 do km 0+421,50” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 474.866,20 zł ( słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 20/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 10.07.2018r. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 5263IMG 5264IMG 5265IMG 5266

e-max.it: your social media marketing partner