Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Aktualności z zakresu edukacji

Powiat Żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy europejskich

Opublikowano .

projekty loga

„Wachlarz kompetencji zawodowych” oraz „Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu” – projekty współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Powiat żuromiński realizuje w partnerstwie dwa projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja  dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekty zarządzane są przez Lidera - firmę SOLVA S.C. z Lublina.

Projekt „Wachlarz kompetencji zawodowych” obejmuje wsparciem uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie zainteresowanych zwiększaniem zdolności do zatrudnienia.

W projekcie udział bierze 130 uczniów, w tym 80 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Batalionów Chłopskich w Zielonej (typ szkoły: technikum) oraz 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie (typ szkoły: technikum).

W ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie otrzymają się następujące formy wsparcia:

I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

 1. dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programu komputerowego InsERT, analityki weterynaryjnej, nowoczesnych technologii produkcji zbóż, planowania i projektowania ogrodów oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,
 2. kurs inseminacyjny dla 18 uczniów.
 3. jednodniowe wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe.
 4. staże zawodowe dla 62 osób.
 5. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie 97 300 zł.

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II Żurominie

 1. dodatkowe zawodowe zajęcia specjalistyczne z zakresu diagnostyki pojazdów samochodowych, programowania sterowników PLC, programu MS Office – EXEL oraz programu Autocad.
 2. jednodniowe wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe.
 3. staże zawodowe dla 40 osób.
 4. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie 96 650 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 980 598,75 zł. Planowana wartość zakupionych w ramach projektu środków trwałych wynosi 193 950 zł (co stanowi doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie).

Projekt „Wysoka jakość edukacji kluczem do sukcesu” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej  oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie zainteresowanych podnoszeniem umiejętności i rozwojem kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i kompetencji informatycznych.

W projekcie bierze udział 130 uczniów, w tym 52 uczniów ZSP im. B. Chłopskich w Zielonej oraz  78 uczniów ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie. Ma on na celu tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów.

W ramach projektu uczniowie otrzymują niżej opisane formy wsparcia:

I. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone w formie warsztatowej w celu wyrównania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z matematyki. 
 2. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki, geografii oraz informatyki.
 3. Jednodniowe wyjazdy edukacyjne dla uczniów  np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na zajęcia z matematyki w praktyce.
 4. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania geografii i matematyki w kwocie 72 800,00 zł.

II. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone w formie warsztatowej w celu wyrównania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z matematyki oraz fizyki.
 2. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki oraz fizyki.
 3. Jednodniowe wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę uczniów zdobytą na zajęciach, np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, czy do Torunia, Fromborka i Olsztyna. Uczniowie podczas tych wyjazdów poszerzą wiedze z astronomii, mechaniki, automatyki, robotyki i mechatroniki.  
 4. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania fizyki i matematyki w kwocie 128 000,00 zł.

III. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich  w Zielonej w tym dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki.

Całkowita wartość projektu wynosi 615 650,00 zł. Realizowany on będzie w latach 2016-2018.

W ramach projektu planowane jest zakupienie środków trwałych o wartości 160 800 zł (co stanowi doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. B. Chłopskich w Zielonej i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. J. Pawła II w Żurominie).

e-max.it: your social media marketing partner