Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenia zwykłe rozwiązane z mocy prawa

Opublikowano .

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE ROZWIĄZANE Z MOCY PRAWA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stanowiącym: „W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.” – z dniem 20 maja 2018 r. rozwiązane zostały następujące stowarzyszenia zwykłe działające, na terenie powiatu żuromińskiego:
 • Wspólne dobro z siedzibą w Żurominie
 • Praworządność z siedzibą w Żurominie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynach z siedzibą w Raczynach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie z siedzibą w Rozwozinie
 • Ekozielona z siedzibą w Zielonej
 • Nasz Dom z siedzibą w Zielonej
 • Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Bieżuńskiej z siedzibą w Stawiszynie Zwalewo
 • Nasze Dądrowice z siedzibą w Dąbrowicach
 • Terra Raczyny z siedzibą w Raczynach
 • Gmina Siemiątkowo Przyjazna Środowisku z siedzibą w Siemiątkowie
 • Rada Biznesu Powiatu Żuromińskiego z siedzibą w Swojęcinie
 • Eko-Lex z siedzibą w Hucie
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Baby z Wyla…” z siedzibą w Wylazłowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dębsku z siedzibą w Dębsku
e-max.it: your social media marketing partner