Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

Opublikowano .

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 297/2012 z dnia 29 lutego 2012r. ponownie w roku 2012, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. Poniżej treść uchwały oraz ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty (333.86 KB) 

Formularz oferty Formularz oferty (91.00 KB)

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Informuję, iż w dniu 20 lutego 2012r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się plenarne posiedzenie, celem wyłonienia 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 Joanna Jucewicz-Morawska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2012r.

Opublikowano .

ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO UCHWAŁĄ NR 276/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. Poniżej treść uchwały oraz ogłoszenie wraz z wzorem oferty.

Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty Treść uchwały i ogłoszenia oraz wzór oferty (429.98 KB)

Formularz oferty Formularz oferty (91.00 KB)

Program edukacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Powiększające się obszary wykluczenia społecznego wymagają efektywnych działań tworzących infrastrukturę pozwalającą osobom wykluczonym na powrót do „normalnego życia". Najefektywniejszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej poprzez ułatwienie zainteresowanym osobom rozpoczęcia działalności gospodarczej (indywidualnej lub w ramach spółdzielni socjalnej), przynoszącej efekty finansowe i przywracającej wiarę we własne siły. Działania te napotykają na bariery merytoryczne, organizacyjne, prawne itp. Wynikają one często z niewiedzy. Skuteczne działanie musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Pomoże im w tym nasz portal.

Na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl znajduje się 36 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO w I etapie realizacji projektu w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji.

W zakładce „doradcy" użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalistycznego doradztwa off line przez zakładki tematyczne oraz on line w formie „transmisji na żywo" w trakcie cotygodniowych dyżurów doradców - dyżury rozpoczną się od lutego 2012 roku.

Zakładka „baza wiedzy" zawiera wyspecyfikowane akty prawne i dokumenty niezbędne NGO, w tym dotyczące podejmowania działalności gospodarczej i działań w obszarze ekonomii społecznej.

Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji. Służy temu zakładka „forum".

Zakładka „badania i analizy" zawiera końcowy raport z badań i sprawozdanie z konferencji konsultacyjnej przeprowadzonej w I etapie projektu. Prezentowane tu będą wyniki analiz i badań prowadzonych w trakcie projektu. 

Treść ogłoszenia o programie Treść ogłoszenia o programie (45.90 KB)