uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Konsultacje w sprawie utworzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano .

W dniu 8 maja 2012r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się spotkanie Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu żuromińskiego celem konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie ma umożliwić zainteresowanym organizacjom i podmiotom zgłoszenie uwag i opinii do ww. projektu uchwały. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 27 kwietnia 2012r. do dnia 12 maja 2012r.

Zapraszam do uczestnictwa w konsultacjach.
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Joanna Jucewicz - Morawska

Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu (183.50 KB) 

Projekt uchwały Rady Powiatu Projekt uchwały Rady Powiatu (361.00 KB) 

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego

Opublikowano .

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w zakresie kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

Informacje o konkursie na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego

Poznaj Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano .

18 kwietnia odbędzie się siódme posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego , powołanej przez Marszałka Województwa w końcu grudnia 2010. Jak pracuje i czym zajmuje się Rada będzie można dowiedzieć się na spotkaniu z jej przedstawicielami, które poprzedzi posiedzenie. Zaczynamy o 12.00.

Swój udział w spotkaniu potwierdzili do tej pory:

Izabela Stelmańska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Przewodnicząca Rady;

Daniel Prędkopowicz - Prezes Stowarzyszenia Europa i My, Wiceprzewodniczący Rady;

Hubert Pasiak - Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Członek Rady.

Spotkanie poprowadzi Magdalena Krajewska, wiceprezeska Federacji MAZOWIA i prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie. Po części wprowadzającej, dotyczącej genezy i zasad działania Rady, będzie możliwość zadawania pytań jej przedstawicielom.

Więcej informacji nt. Rady, jej pełny skład i wiadomości z minionych posiedzeń, znajdują się na stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2012 o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 w sala konferencyjnej na parterze.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z Pauliną Sobieszuk tel.22 652 22 66 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkanie, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, odbywa się w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu - od organizacji do federacji", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie należy do działań Grupy Konsultacyjnej.

Szkolenia i tutoring dla liderów społecznych - zapraszamy do Programu Liderzy PAFW

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż trwa rekrutacja do Programu LIDERZY Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program rozwija liderskie umiejętności, wzmacnia i kreuje liderów społecznych. Zapraszamy wszystkich, którzy działają na rzecz swoich środowisk, dostrzegają w nich potrzeby zmian i angażują innych, chcą się rozwijać jako liderzy i wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa, jako osób współpracujących z NGO na terenie woj. mazowieckiego z prośbą o rozesłanie tej informacji do organizacji pozarządowych w Państwa regionach, współpracowników, Liderów społecznych, umieszczenie informacji na stronach www.

Program Liderzy PAFW trwa 12 miesięcy i jest dostosowany do zróżnicowanych potrzeb każdego uczestnika, niezależnie od obszaru jego działania. W ramach programu uczestnicy otrzymują wszechstronne i długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim: pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach. Po jego zakończeniu, jako absolwenci, pozostają z nami w ramach programu „Alumni”, w którym aktywnie tworzą sieć liderów i korzystają z naszego wsparcia.

Program jest nieodpłatny  a jego wartość to powyżej 10 000 na osobę.  Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca 2012. Więcej informacji znajduje się na stronie http://liderzy.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu o programie.

Pozdrawiam serdecznie,

Paulina Tymoszczuk

Program Liderzy PAFW

Stowarzyszenie Szkoła Liderów