uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Projekt uchwały Rady Powiatu nt. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego po konsultacjach

Opublikowano .

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzone zostały konsultacje ww. projektu uchwały w podziale na etapy:

w dniu 26 kwietnia 2012r. zamieszczenie informacji o terminie i miejscu spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „organizacjami”, umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków w zakresie projektu uchwały oraz ww. uchwał: Zarządu Powiatu i Rady Powiatu na stronie powiatu żuromińskiego - zakładka organizacje pozarządowe - zakładka ogłoszenia (ogłoszenia nie zdejmuje się – ogłoszenie archiwizuje się według zasad określonych dla strony internetowej),

w dniu 27 kwietnia 2012r. zamieszczenie na internetowym forum dyskusyjnym (konsultacyjnym) z użyciem strony internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie ww. Uchwały Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. oraz ww. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego – ogłoszenia nie zdejmuje się – ogłoszenie archiwizuje się według zasad określonych dla strony internetowej,

08 maja 2012r. spotkanie robocze, o którym mowa w pkt 1 z przedstawicielami organizacji, z którego został spisany protokół konsultacji,

spisanie protokołu konsultacji ze spotkania roboczego, o którym mowa w pkt 1 w dniu 10 maja 2012r. i udostępnienie do wglądu organizacjom w terminie 11 – 15 maja 2012r.