kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Spotkanie organizacji pozarządowych w sprawie wyboru przedstawicieli do prac komisji konkursowej

Opublikowano .

W dniu 11 lutego 2013r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się plenarne spotkanie organizacji pozarządowych, podczas którego wyłoniono dwóch przedstawicieli do prac komisji konkursowej, powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. Reprezentantami organizacji zostali: Pani Zofia Leszczyńska - Stowarzyszenie Na Pograniczu oraz Pan Jerzy Bucholski - Polski Czerwony Krzyż/Związek Harcerstwa Polskiego.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nagroda Pro Publico Bono

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, że do 31 marca br. trwa II konkurs o Nagrodę Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”, która obecnie nosi imię wybitnego polskiego filozofa i mistrza pracy organicznej – Mirosława Dzielskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje obywatelskie, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem dotychczasowych laureatów Nagrody Pro Publico Bono – Dziesięciolecia i Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej (1999 i 2009). Laureaci i wyróżnieni w tym konkursie zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie jubileuszowym o Nagrodę Dwudziestopięciolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej, który odbędzie się w roku 2014.

Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się za pośrednictwem właściwego miejscowo starosty powiatowego (w przypadku powiatów grodzkich: prezydenta miasta).

Szczegółowe zasady konkursu oraz tryb wyłaniania laureata Nagrody dostępne są na stronie http://propublicobono.pl/B/Nagroda_Pro_Publico_Bono/
Nagroda_Pro_Publico_Bono_im._M._Dzielskiego/

Laureata Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, działająca niezmiennie od dziesięciu lat pod patronatem jej Pierwszego Honorowego Przewodniczącego Kapituły, J.Eminencji ks.Franciszka kardynała Macharskiego.

Patronat programowy nad Nagrodą sprawuje obecnie Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” – jeden z trzech laureatów Nagrody Pro Publico Bono – Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej (2009).

Nowe dane o organizacjach pozarządowych na Nowy Rok

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy najnowsze dane dotyczące funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych.

Raport "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" został opracowany na podstawie wyników badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2012 roku. Znajdują się w nim dane o codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń i fundacji, m.in. dotyczące systematyczności działań, aktywności zaangażowanych osób, podziału obowiązków, planowania i koordynacji.

Raport dostępny jest w portalu http://ngo.pl: ngo.pl/CodzienneZycieNGO

Więcej informacji dotyczących kondycji sektora organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo w serwisie civicpedia.ngo.pl. Już niedługo pojawią się tam nowe dane i materiały - zachęcamy do regularnych odwiedzin!

Jednocześnie, korzystając z okazji, przesyłamy Państwu serdeczne życzenia Szczęśliwego Nowego Roku!

Pozdrawiamy!

Zespół Stowarzyszenia Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. (22) 828 91 28, fax (22) 828 91 29
klon.org.pl
Portal organizacji pozarządowych ngo.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie na spotkanie w/s wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Opublikowano .

Informuję, iż w dniu 11 lutego 2013 roku o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się plenarne posiedzenie organizacji celem wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu.

Joanna Jucewicz-Morawska
 Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse" 2013

Opublikowano .

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu i do składania wniosków. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://www.rownacszanse.pl. Termin składania wniosków upływa 8 marca 2013 roku.