Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie

Opublikowano .

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych prowadzi badanie na temat stopnia i sposobu wykorzystywania przez organizacje pozarządowe w swojej działalności orzeczeń sądowych (w sprawach cywilnych i karnych) oraz potrzeb i barier jakie napotykają w tym zakresie.

Czy korzystasz ze zbiorów orzecznictwa sądów? Czy chcesz z nich korzystać? Czy masz do nich łatwy dostęp czy wręcz przeciwnie? Pomóż nam udoskonalić pierwszą ogólnodostępną, bezpłatną bazę orzeczeń sądowych, wystarczy tylko 10 minut! Korzystając z gotowej pełnej bazy orzeczeń w przyszłości oszczędzisz wielokrotność tych 10 minut. Wypełnij proszę poniższą ankietę - z korzyścią dla siebie i innych aktywnych obywateli.

Ankieta pod adresem http://ofop.eu/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5100&qid=96518

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Sprawozdanie z konsultacji projektu Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowano .

Zgodnie z Uchwałą Nr 705/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia oraz skierowania do konsultacji społecznych i opiniowania projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, konsultacje przeprowadzono w podziale na etapy:

  1. 04 grudnia 2013r. data zamieszczenia ww. uchwały wraz z projektem Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanego dalej „projektem”, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie (I piętro) oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www. konsultacje.zuromin-powiat.pl w celu zgłaszania uwag i opinii na forum internetowym w terminie 05.12.-22.12.2013r.
  2. 04 grudnia 2013r. zamieszczenie informacji  o terminie i miejscu spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „organizacjami”, umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków do projektu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie (I piętro). W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski do projektu.
  3. Spotkanie robocze z organizacjami wyznaczone na dzień 17 grudnia 2013r. (miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Żurominie). W wyznaczonym terminie żaden przedstawiciel organizacji pozarządowej nie przyszedł na spotkanie.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz – Morawska

pdfPrzyjęty przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego Projekt Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 po pierwszych konsultacjach1.47 MB