Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano .

Na podstawie §6 Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 1848) informuję, iż w toku konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi ani opinie w odniesieniu do Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz-Morawska 

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu

Opublikowano .

W toku konsultacji społecznych w stosunku do niżej wymienionych aktów prawa miejscowego nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie pozytywnie zaopiniowała poniższe akty:

  1. Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7144,
  2. Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie założenia 3 – letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7145,
  3. Uchwała Nr XXXVI/345/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7146,
  4. Uchwała Nr XXXVI/346/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7147,
  5. Uchwała Nr XXXVI/347/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7148,
  6. Uchwała Nr XXXV/339/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 6603.

Joanna Jucewicz – Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Spotkanie w sprawie konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

W dniu 16 września 2014r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 4 września 2014 roku do dnia 19 września 2014 roku. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

pdfkonsultacje.pdf253.07 KB