kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

W dniu 30 stycznia 2014r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 23 stycznia 2014 roku do dnia 07 lutego 2014 roku.

Przewodniczący konsultacji
Justyna Żywiecka
Specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

pdfPOWIATOWA_STRATEGIA_2014-2024.pdf1.22 MB

pdfTreść uchwały Zarządu Powiatu865.5 KB

Ankieta dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

Zwracam się z prośbą o wypełnienie dostępnej na stronie internetowej ankiety dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oceniającej współpracę pozafinansową powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz ww. podmiotami w 2013r. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie pok. nr 32, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 17 lutego 2014r.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

docxANKIETA.docx20.89 KB

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Opublikowano .

W dniu 17 grudnia 2013r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje:

  1. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego zmieniającej uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  3. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych powiatu żuromińskiego,
  4. projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 05 grudnia 2013 roku do dnia 22 grudnia 2013 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz - Morawska

pdfProjekt uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego zmieniającej uchwałę określającą tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, oraz projekt uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych powiatu żuromińskiego469.61 KB

pdfUchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia oraz skierowania do konsultacji społecznych i opiniowania projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,365.16 KB

pdfProjekt Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020 1.3 MB

pdfPrognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020734.01 KB