Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

FISE - Gdzie szukać informacji o ekonomii społecznej?

Opublikowano .

Zapraszamy na portal ekonomiaspoleczna.pl!

Jest to największy portal nt. ekonomii społecznej w Polsce. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi go od 2005 roku. Można w nim znaleźć m.in.:

  • praktyczne wprowadzenie do tematu ekonomii społecznej (czym jest, jakie są jej uwarunkowania prawne w Polsce, ABC społecznego biznesu),
  • przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych – szczególnie polecamy graficznie nawigowany Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej,
  • bibliotekę z ponad 150 publikacjami nt. ekonomii społecznej (wersje elektroniczne do bezpłatnego pobrania),
  • codzienne newsy z sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie,
  • a także ogłoszenia o szkoleniach, projektach i innych ważnych wydarzeniach.

Coś dla siebie znajdą tam zarówno praktycy – osoby prowadzące przedsiębiorstwa społeczne, jak i pracownicy podmiotów je wspierających: samorządowcy, urzędy pracy, doradcy zawodowi,odpowiedzialny biznes.

Gorąco zachęcamy do korzystania z portalu.

Zapraszamy także na prowadzone przez nas szkolenia nt. ekonomii społecznej. Już za miesiąc odbędzie się szkolenie nt. Spółdzielnia socjalna – podstawy prawne, zakładanie, wspieranie, współpraca:

  • Wrocław, 16 lutego
  • Kraków, 17 lutego
  • Warszawa, 18 lutego
  • Poznań, 19 lutego

Wykaz pozostałych szkoleń od pierwszego do trzeciego tygodnia lutego można zobaczyć poniżej, a także na stronie naszej Fundacji.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół FISE

Infografika dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Zbliża się koniec roku, zachęcamy więc do przypomnienia organizacjom, z którymi Państwo pracują, o czym powinny pamiętać zamykając rok. Przygotowaliśmy na ten temat prostą infografikę:http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/948730.html
Jeśli uznają Państwo, że może być przydatna, zapraszamy do dzielenia się nią z lokalnymi fundacjami i stowarzyszeniami: przesyłania mailowo, czy zamieszczania na Państwa stronach internetowych.

Proszę też spodziewać się od nas lada dzień przesyłki: jak co roku wysyłamy kalendarze i notesy, wraz z życzeniami

Dorota Setniewska
specjalistka ds. komunikacji i promocji
Stowarzyszenie Klon/Jawor
ngo.pl - portal organizacji pozarządowych

Projekt szkoleniowo – doradczy Fundacji Idealna Gmina, pn. „Złapani w sieć!”

Opublikowano .

Zapraszamy organizacje pozarządowe (fundacje oraz stowarzyszenia rejestrowane w KRS) z powiatu żuromińskiego do uczestnictwa w projekcie szkoleniowo – doradczym Fundacji Idealna Gmina (www.idealnagmina.org.pl), pn. „Złapani w sieć!”, realizowanym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach POKL.

Projekt adresowany jest do organizacji, działających w gminach wiejskich lub miejsko – wiejskich i ma na celu wsparcie merytoryczne NGO oraz pomoc w zbudowaniu sieci, przygotowanej do dyskusji na temat polityk publicznych oraz dobrej komunikacji z władzą lokalną, w tym lobbowania na rzecz ważnych dla mieszkańców kwestii.

Działania projektowe potrwają do czerwca 2015. Zaplanowaliśmy trzy 2,5-dniowe zjazdy, na których spotkają się organizacje pozarządowe z 21 powiatów województwa mazowieckiego, a także m.in. szkolenia podnoszące kompetencje „miękkie” członków NGO, szkolenia komputerowe oraz doradztwo, ściśle dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji. Przewidujemy szereg dyskusji i konsultacji z wykorzystaniem portalu internetowego, stworzonego specjalnie dla potrzeb uczestników projektu.

Zwracamy koszty dojazdu oraz uczestnictwa w szkoleniach.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.zlapaniwsiec.idealnagmina.org.pl i przesłania formularza zgłoszeniowego.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 5.12.14.

Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Dargiewicz – Greczuszkin, Fundacja Idealna Gmina, tel. 22 4072757

Spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018

Opublikowano .

W dniu 10 grudnia 2014r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się spotkanie z Powiatową Radą Pożytku Publicznego dotyczącego projektu programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego 2015-2018. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 6 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

Jarosław Gałka
Kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Żurominie

Informacja nt. przebiegu konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi

Opublikowano .

Na podstawie §6 Uchwały Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2014r., poz. 1848) informuję, iż w toku konsultacji społecznych nie zostały wniesione żadne uwagi ani opinie w odniesieniu do Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Przewodniczący konsultacji
Joanna Jucewicz-Morawska