Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Uprzejmie proszę o aktualizowanie informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu żuromińskiego. Aktualizacji należy dokonać poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Żurominie lub adres email podany powyżej.
 
Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Opublikowano .

Ogłoszenie
– organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 29 października 2016 roku do dnia 12 listopada 2016 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joanna Jucewicz-Morawska

pdfProjekt współpracy na rok 2017492.11 KB

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Opublikowano .

KOMUNIKAT

Opublikowano .

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty zarejestrowane przez dawne sądy wojewódzkie, które nie przerejestrowały się do Krajowego Rejestru Sądowego:

  1. na mocy art. 9 ust 2 i ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) do czasu rejestracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych
  2. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone w rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. (podstawa prawna art. 9 ust. 2 i 2a ww. ustawy).

Zgodnie zatem z ww. przepisami stowarzyszenia nieprzerejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym zostają wykreślone ze spisu stowarzyszeń podlegających nadzorowi Starosty Żuromińskiego, a dokumentacja stowarzyszeń, która została zgromadzona w Starostwie Powiatowym w Żurominie zostanie zarchiwizowana.

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski