Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ekologia i środowisko

Podpisanie umowy na zadanie zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 08.03.2017 roku  podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę,  Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę  przy  kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika Powiatu, a firmą  Dezynsekcja – Deratyzacja, Wojciech Szeklicki, ul Parkowa 15, 13-200 Działdowo. Przedmiotem  umowy jest zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na 50 kasztanowcach rosnących na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, gmina Kuczbork – Osada, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy. Wartość umowy 7 526,52 zł brutto . Termin zakończenia prac 10 listopada 2017 r.

Konkurs ekologiczny dla uczniów - edycja 2017

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego 11 stycznia 2017 r. podjął Uchwałę o ogłoszeniu Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego i powołał skład komisji konkursowej. Przewodniczącym komisji konkursowej został Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. 

Organizatorami Konkursu są:

  • Starostwo Powiatowe w Żurominie
  • dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej
  • Samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo
  • Nadleśnictwo Dwukoły
  • Nadleśnictwo Lidzbark

Cele konkursu to:

  • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
  • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska
  • aktywizacja lokalnego środowiska na rzecz działań prośrodowiskowych

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W dniu 13.01.2017 r. został przyjęty Regulamin Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów
powiatu żuromińskiego. Regulamin ten został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych.

pdfregulamin_konkursu.pdf

Podpisanie umowy na zadanie pn. "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0101/16/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 7.982,70 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  7.180,00 zł.

szrotowka