Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory

Opublikowano .

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje w załączeniu treść artykułu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.) pt.: "Opłaty środowiskowe bez tajemnic – baterie i akumulatory”, który ukazał się w Nr 11 (129) z 2013r. pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Kronika Mazowiecka”. Artykuł ten stanowi dobre źródło informacji o wynikających z ww. ustawy wymaganiach i zasadach postępowania z wprowadzonymi do obrotu bateriami i akumulatorami, dotyczy zagadnień związanych z prawidłową gospodarką odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów, ponadto zawiera przykłady naliczania opłat wynikających z ww. ustawy oraz informacje o sprawozdawczości w tym zakresie.

pdfArtykul_baterie_i_akumulatory.pdf1.68 MB

AGROLIGA 2013 - wręczenie nagród laureatom

Opublikowano .

22 września br. w Oddziale Poświętne w Płońsku MODR Warszawa podczas XV Dni Kukurydzy i Buraka oraz VIII Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom rejonowego etapu konkursów Nasze Kulinarne dziedzictwo i AGROLIGA 2013 r. Wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego w konkursie Nasze Kulinarne dziedzictwo Pan Adam i Wojciech Piotrkowscy I nagroda w za „Miód”, w konkursie AGROLIGA 2013 w kategorii Firma ZAKŁAD STOLARSKI, Pan Wisław Stolarski Wicemistrz AGROLIGI 2013 . Dla laureatów nagrody ufundował MODR Warszawa, Starosta Powiatu Żuromińskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Wręczenia nagród w imieniu fundatorów dokonali Dyrektor MODR Warszawa Pan Andrzej Kamasa, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pan Zbigniew Nosek oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.