Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ekologia i środowisko

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Opublikowano .

W ślad za pismem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak ZG.2621.11.2015 z 07.09.2015 r. Starosta Żuromiński informuje, że z dniem 07.09.2015 r. zostaje odwołany zakaz wstępu do lasu.

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 13-04-2015 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0028/15/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 7.355,40 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  6.619,00 zł.

szrotowka