Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Podpisanie umowy na zadanie pn. "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie powiatu żuromińskiego"

Opublikowano .

W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0101/16/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka  na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 7.982,70 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  7.180,00 zł.

szrotowka

Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 31.05.2016 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0100/16/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 564,4104 ha położonych na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 22 012,01 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  11 006,00 zł.

wfosigw plany

Podpisanie aneksów do porozumień dotyczących nadzoru nad gospodarką leśną w roku 2016

Opublikowano .

W dniu 15 stycznia 2016 r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark Jackiem Folborskim i Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły Jaromirem Skrzypeckim Porozumienia w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Żuromińskiego. W br. nadzorowana powierzchnia leśna przez Nadleśnictwo Dwukoły wynosi 5869,2093 ha i Nadleśnictwo Lidzbark 2172,4189 ha. Stawa za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi w Nadleśnictwie Dwukoły 14,15 zł, natomiast w Nadleśnictwie Lidzbark 14,50 zł.

Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano .

W dniu 10  listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się  uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”.  Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Żurominie. Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Żuromińskiego  Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich  oraz członek komisji konkursowej Zbigniew Dobrowolski i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Zofia Małgorzata Dobies.