Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Żurominie przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie odbyło się wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Nagrody dla laureatów Konkursu zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Kuczbork Osada, Siemiątkowo, Lutocin oraz Nadleśnictwa Lidzbark i Dwukoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali: przedstawiciel WFOŚiGW w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Ciechanowie - Mieczysław Walęciak, Starosta Żuromiński  - Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Przewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Rzymowski oraz przedstawiciele: Nadleśnictwa Dwukoły – Pan Piotr Wnuk i Nadleśnictwa Lidzbark – Pan Artur Weber.

STOP NISKIEJ EMISJI - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze

Opublikowano .

Jest to projekt edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasadniczym problemem, którego dotyczy niniejszy projekt jest ograniczenie zanieczyszczania powietrza, czyli tak zwanej „niskiej emisji”, poprzez szeroko rozumianą edukację społeczną. Analizy wykonywane w ramach programów ochrony powietrza wskazują, iż znaczna liczba mieszkańców Polski narażonych jest na jego złą jakość wywołaną znacznie przekraczającą normy zawartością pyłu zawieszonego PM10.

KONKUR EKOLOGICZNY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

Opublikowano .

Konkurs ekologiczny obejmował dwie części:teoretyczną i praktyczną. W dniu 13 maja  2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej  na którym oceniane były  prace praktyczne wykonane przez szkoły,14 maja 2014 roku  uczniowie pisali egzamin  w formie testu.Celem konkursu było:

  • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
  • kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
  • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego w następujących kategoriach:

  • szkoły podstawowe
  • szkoły gimnazjalne
  • szkoły średnie

Wyniki konkursu przedstawiają się w następujący sposób:

Kategoria indywidualna-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Dawid Stopczyński - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu  -
II miejsce – Dominik Staroń – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Żurominie 
III miejsce –Marek Kasiński - Szkoła Podstawowa w Bieżuniu  

Kategoria indywidualna-Gimnazja

I miejsce – Karolina Piekarska  – Gimnazjum  w Lubowidzu
II miejsce – Michał Ratajczyk - Gimnazjum  w Syberii 
III miejsce –Alicja Klimowska – Gimnazjum w  Siemiątkowie 

Kategoria indywidualna-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce – Katarzyna Kalinowska– Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
II miejsce – Paulina Jarzynka – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie   
III miejsce –Joanna Dobies – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu   

Kategoria zespołowa-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu.
II miejsce –  Szkoła Podstawowa w Łaszewie
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

Kategoria zespołowa-Gimnazja

I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
III miejsce – Gimnazjum w Siemiątkowie.

Kategoria zespołowa-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi.

w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej Krzysztof Sobotka– zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”

w kategorii Gimnazjum Specjalnego Ewelina Rybicka - zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy Oliwia Dwórznik – zespół edukacyjno-terapeutyczny „A”

Ponadto za przeprowadzenie części praktycznej szkoła otrzymała wyróżnienie specjalne.

Termin wręczenia i rozdania nagród przewidziany jest na miesiąc czerwiec.

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka

Opublikowano .

7 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z firmą  Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji i Deratyzacji Wojciech Szelicki, 13-200 Działdowo, na zadanie "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka". Umowa obejmuje zastosowanie opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowychpodzielone na IV etapy. W dniu 18 kwietnia 2014 roku został wykonany I Etap zadania "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka" polegający na założeniu opasek lepowych na 51 kasztanowcach i 51 szt. dyspenserów feromonowych na kasztanowcach rosnących na terenie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Zielonej.