Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ekologia i środowisko

KONKUR EKOLOGICZNY PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

Opublikowano .

Konkurs ekologiczny obejmował dwie części:teoretyczną i praktyczną. W dniu 13 maja  2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej  na którym oceniane były  prace praktyczne wykonane przez szkoły,14 maja 2014 roku  uczniowie pisali egzamin  w formie testu.Celem konkursu było:

 • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
 • kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
 • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego w następujących kategoriach:

 • szkoły podstawowe
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły średnie

Wyniki konkursu przedstawiają się w następujący sposób:

Kategoria indywidualna-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Dawid Stopczyński - Szkoła Podstawowa w Lubowidzu  -
II miejsce – Dominik Staroń – Szkoła Podstawowa  nr 2 w Żurominie 
III miejsce –Marek Kasiński - Szkoła Podstawowa w Bieżuniu  

Kategoria indywidualna-Gimnazja

I miejsce – Karolina Piekarska  – Gimnazjum  w Lubowidzu
II miejsce – Michał Ratajczyk - Gimnazjum  w Syberii 
III miejsce –Alicja Klimowska – Gimnazjum w  Siemiątkowie 

Kategoria indywidualna-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce – Katarzyna Kalinowska– Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
II miejsce – Paulina Jarzynka – Liceum Ogólnokształcące w Żurominie   
III miejsce –Joanna Dobies – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu   

Kategoria zespołowa-Szkoły Podstawowe

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu.
II miejsce –  Szkoła Podstawowa w Łaszewie
III miejsce – Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

Kategoria zespołowa-Gimnazja

I miejsce - Gimnazjum Nr 3 w Syberii
II miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Lubowidzu
III miejsce – Gimnazjum w Siemiątkowie.

Kategoria zespołowa-Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi.

w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej Krzysztof Sobotka– zespół edukacyjno-terapeutyczny „M”

w kategorii Gimnazjum Specjalnego Ewelina Rybicka - zespół edukacyjno-terapeutyczny „S”

w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy Oliwia Dwórznik – zespół edukacyjno-terapeutyczny „A”

Ponadto za przeprowadzenie części praktycznej szkoła otrzymała wyróżnienie specjalne.

Termin wręczenia i rozdania nagród przewidziany jest na miesiąc czerwiec.

Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka

Opublikowano .

7 kwietnia 2014 roku Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z firmą  Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji i Deratyzacji Wojciech Szelicki, 13-200 Działdowo, na zadanie "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka". Umowa obejmuje zastosowanie opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowychpodzielone na IV etapy. W dniu 18 kwietnia 2014 roku został wykonany I Etap zadania "Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka" polegający na założeniu opasek lepowych na 51 kasztanowcach i 51 szt. dyspenserów feromonowych na kasztanowcach rosnących na terenie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

Konkurs Ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego 20 stycznia 2014 r. podjął Uchwałę o ogłoszeniu Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego i powołał skład komisji konkursowej. Przewodniczącym komisji konkursowej został Wicestarosta Żuromiński Mieczysław Olszlegier.
Organizatorami Konkursu są:
 • Starostwo Powiatowe w Żurominie
 • dyrektorzy szkół średnich oraz dyrekcja szkoły specjalnej
 • Samorządy gmin: Żuromin, Bieżuń, Lubowidz, Lutocin, Kuczbork Osada, Siemiątkowo
 • Nadleśnictwo Dwukoły
 • Nadleśnictwo Lidzbark
Cele konkursu to:
 • popularyzacja i pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
 • rozbudzanie zainteresowań młodzieży ekologią i ochroną środowiska,
 • kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży powiatu,
 • inicjowanie działań praktycznych w celu poprawy stanu środowiska.

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W dniu 31.01.2014 r. został przyjęty Regulamin Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego. Regulamin ten został przesłany za pośrednictwem gmin do szkół podstawowych i gimnazjów oraz za pośrednictwem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Żurominie do szkół ponadgimnazjalnych.

pdfRegulamin konkursu248.22 KB

Starostwo Powiatowe w Żurominie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Żuromińskiego”

Opublikowano .

Organizatorem  Konkursu  jestStarostwo Powiatowe w Żurominie. Cele konkursu to:
 • utrwalenie w fotografii piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie go, jako atrakcyjnego przyrodniczo,
 • poznawanie i rozpowszechnianie walorów przyrodniczych terenu powiatu żuromińskiego,
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozbudzenie ciekawości i chęci poznania różnych zakątków powiatu żuromińskiego,
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.

Konkurs rozpoczyna się 4 lutego 2014 r. prace fotograficzne będą przyjmowane do 30 września 2014 r., decyduje data stempla pocztowego.

Każdy autor może przesłać do 5 zdjęć w formacie od 13 x 18 cm do 20 x 30 cm  i na nośniku  elektronicznym, nadesłane na konkurs fotografie muszą być wykonane na terenie powiatu żuromińskiego, dozwolone jest używanie wszelkiego rodzaju filtrów.

Prace należy dostarczyć na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin  z dopiskiem ,,Konkurs Fotograficzny”

Plakat

pdfRegulamin konkursu97.64 KB

docxoswiadczenie_dorosly.docx15.07 KB

docxoswiadczenie_dziecka_ktore_ukonczylo_13_lat_i_zgoda_rod.docx15.78 KB

docxoswiadczenie_dziecko_przed_ukonczeniem_13-go_roku_zycia.docx15.05 KB