Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Konkurs "WCZORAJ - DZIŚ - JUTRO POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO"

Opublikowano .

W ramach Kampanii „Wczoraj-dziś-jutro”, której inauguracja odbyła się w czasie „Dni Powiatu – Dni Żuromina” w czerwcu br., natomiast zakończenie przewidziane jest na 2006r. planowane jest wydanie monografii powiatu żuromińskiego. W związku z powyższym, w celu...

Benefis teatrzyku szkolnego "BABA JAGA"

Opublikowano .

10 września 2004 roku w Gimnazjum Nr 1 w Żurominie odbył się benefis teatrzyku szkolnego „Baba Jaga”. Na spotkanie stawili się jego przyjaciele, którzy wnieśli różnego rodzaju wkład w tę działalność oraz zaproszeni goście. Inspiratorka i opiekunka teatrzyku – pani Ewa Paprocka...

OBROŃ SWOJE DZIECKO

Opublikowano .

8 listopada 2004r. w sali kina „TON” w Żuromińskim Centrum Kultury odbyła się inauguracja akcji profilaktycznej pod hasłem „OBROŃ SWOJE DZIECKO”, której organizatorem była poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Ciechanowie oraz Starostwo Powiatowe...

Stypendia dla uczniów i studentów

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje wszystkich zainteresowanych, iż w dniu 9 listopada br. został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu – stypendia dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 oraz stypendia...

PCK Zarząd Rejonowy w Żurominie, opiekunowie i członkowie szkolnych Kół PCK!

Opublikowano .

Z okazji zbliżającego się Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy PCK przesyła serdeczne pozdrowienia i słowa uznania za waszą pracę na rzecz potrzebujących. Dziesiątki młodych ludzi działających w PCK są bez wątpienia jego siłą, wizytówką i nadzieją na kontynuację tradycji...

Z Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Żurominie

Opublikowano .

W ostatnich latach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, odnotowuje się rosnącą ilość wyjazdów do akcji ratowniczych związanych z usuwaniem zagrożeń spowodowanych przez osy, szerszenie, pszczoły i inne owady. Rok 2004 zaznaczył się jako przełomowy w tym rodzaju akcji. Do...