Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Z Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Żurominie

Opublikowano .

W ostatnich latach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, odnotowuje się rosnącą ilość wyjazdów do akcji ratowniczych związanych z usuwaniem zagrożeń spowodowanych przez osy, szerszenie, pszczoły i inne owady. Rok 2004 zaznaczył się jako przełomowy w tym rodzaju akcji. Do...