Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

K O M U N I K A T Urzędu Skarbowego w Żurominie

Opublikowano .

Ostatnim dniem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004r. (złożenia zeznania) jest dzień  02 maja 2005r. (poniedziałek). Zeznania można złożyć w Urzędzie Skarbowym do  godziny 1530 lub za

...

Płatności obszarowe

Opublikowano .

Rok 2004 był przełomowym rokiem dla Polski, a w szczególności dla polskiego rolnictwa. Z dniem 1-go maja Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2004 r. rolnicy składali wnioski o przyznanie...

Informacje o wydziale komunikacji

Opublikowano .

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żurominie opiera swój zakres pracy głównie na dwóch aktach prawnych tj. – Prawo o ruchu drogowym i Ustawie o transporcie drogowym.

Konkurs dla pracodawców na organizację 110 miejsc pracy

Opublikowano .

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE ogłasza konkurs dla pracodawców na organizację 110 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Beneficjentami ostatecznymi mogą być osoby bezrobotne skierowane przez Urząd, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, spełniające przynajmniej jedno z...

KONKURS DLA PRACODAWCÓW

Opublikowano .

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻUROMINIE OGŁASZA KONKURS DLA PRACODAWCÓW NA ORGANIZACJĘ :
- miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych
- miejsc odbywania przygotowania zawodowego.

Konkurs plastyczny pt. 'Pocztówka Bożonarodzeniowa'

Opublikowano .

Jury międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. "Pocztówka Bożonarodzeniowa" przeprowadzonego przez świetlicę szkolną przy Szkole Podstawowej nr 53 im. M. Zaruskiego w Warszawie postanowiło przyznać miejsca i wyróżnienia uczestnikom: