Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

ORGANIC FARMER 2005

Opublikowano .

Jeśli masz ukończoną szkołę rolniczą, to skorzystaj z niepowtarzalnej okazji pobytu i nauki w Danii.

Zakończenie konkursu "Martyrologia wsi polskiej"

Opublikowano .

-To jeszcze jest żywa pamięć – powiedział prezes PSL, Janusz Wojciechowski, uczestniczący w uroczystości zakończenia kolejnej edycji Konkursu dla szkół noszących imię Batalionów Chłopskich, dowódców, komendantów oraz wybitnych działaczy ruchu ludowego.

Działalność PCKP w 2004 roku

Opublikowano .

W Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Obecnie kształci się 252 uczniów.Oprócz zajęć praktycznych prowadzone są kursy doskonalenia zawodowego dla uczniów z klas wielozawodowych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

W Ogólnopolskim Rankingu Szkól Średnich za 2004 rok sklasyfikowano naszą placówkę na 90 miejscu w Polsce, na 15 w województwie mazowieckim. Otrzymaliśmy również specjalną nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych dla szkół w miejscowościach do 5 tys....

Działalność Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Żurominie

Opublikowano .

Podstawowym celem działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie jest pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom w pokonywaniu problemów związanych z nauką, wychowaniem i trudnymi sytuacjami rodzinnymi. Kadra poradni jest siedmioosobowa i składa się z jednego logopedy, dwóch psychologów i...

Badanie słuchu

Opublikowano .

5 i 11 stycznia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie zostały przeprowadzone bezpłatne badania słuchu dla osób z terenu powiatu żuromińskiego. Organizatorem akcji był Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. Badanie słuchu wykonywał Warszawski Ośrodek...

Informacje SPZOZ w Żurominie

Opublikowano .

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie informuje, że:

Filia Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 13 stycznia 2005 r. w Warszawie w siedzibie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza zastała podpisana deklaracja utworzenia w Żurominie powiatowej struktury tego Związku. W imieniu pracodawców powiatu żuromińskiego podpisała ją grupa inicjatywna w składzie: Karol Tomanek, Jerzy Wronowski,...

Nawet jeśli trudno w to uwierzyć to prawdą jest ...

Opublikowano .

Jeśli jesteś bita przez Twego męża, czy partnera, z którym mieszkasz, możesz i powinnaś szukać pomocy. Twój mąż, partner bijąc ciebie i wasze dzieci łamie prawo – popełnia przestępstwo. Co najmniej 95% przypadków przemocy wśród partnerów dotyczy mężczyzn bijących kobiety. Co trzecie...

PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU

Opublikowano .

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 99 , poz. 1001 ) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu...