Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Opublikowano .

polski lad tablica 1

 

Zadanie pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński” realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 

 

Opis zadania pn.

„Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”

 

W związku z ogłoszonym w lipcu 2021r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Powiat Żuromiński uzyskał dofinansowanie na zadanie pn.: „Termomodernizacja szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński”.


W dniu 11.04.2022r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech ul. Dębowa 37, 09-400 Maszewo Duże została zawarta umowa na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji inwestycji ustalono na 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonane zadanie Powiat zapłaci Wykonawcy kwotę 5 887 954,01 zł.


Zadaniem objęte są trzy placówki oświatowe: Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej, Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.


W ramach zadania realizowane będą m. in.:

- informacja o robotach budowlanych w ZS w Zielonej: docieplenie oraz remont budynkuZespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej wraz z remontem instalacji wewnętrznych,

- informacja o robotach budowlanych w ZSTZ w Żurominie: docieplenie stropodachu Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz wykonanie instalacji oświetleniowej i fotowoltaicznej,

- informacja o robotach budowlanych w LO w Żurominie: docieplenie oraz remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Etap I część etapu II – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pozostała część etapu II i etap III – 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Oznaczenie inwestycji wg Programu: Inwestycja realizowana w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy.


Wysokość wsparcia finansowego określonego w promesie inwestycyjnej BGK wynosi 90% co stanowi kwotę 5 299 158,61 zł, wkład własny powiatu 10% co stanowi kwotę 588 795,40 zł. Całkowita wartość zadania: 5 887 954,01 zł.


Ponadto po stronie Powiatu zapewnione jest finansowanie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją, a także wydatki związane z promocją zadania. W dniu 11 kwietnia 2022r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a SK Krzysztof Szymański, ul. 3 Maja 11/15, 87-100 Toruń została zawarta umowa na nadzór inwestorki branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla ww. inwestycji. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca otrzyma kwotę 73 000,00 zł.


 

e-max.it: your social media marketing partner