Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu organizacji pozarządowych wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Projekt uchwały Rady Powiatu nt. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego po konsultacjach

Opublikowano .

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z Uchwałą Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzone zostały konsultacje ww. projektu uchwały w podziale na etapy:

w dniu 26 kwietnia 2012r. zamieszczenie informacji o terminie i miejscu spotkania roboczego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „organizacjami”, umożliwiającego zgłaszanie uwag i wniosków w zakresie projektu uchwały oraz ww. uchwał: Zarządu Powiatu i Rady Powiatu na stronie powiatu żuromińskiego - zakładka organizacje pozarządowe - zakładka ogłoszenia (ogłoszenia nie zdejmuje się – ogłoszenie archiwizuje się według zasad określonych dla strony internetowej),

w dniu 27 kwietnia 2012r. zamieszczenie na internetowym forum dyskusyjnym (konsultacyjnym) z użyciem strony internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie ww. Uchwały Nr 321/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. oraz ww. projektu uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego – ogłoszenia nie zdejmuje się – ogłoszenie archiwizuje się według zasad określonych dla strony internetowej,

08 maja 2012r. spotkanie robocze, o którym mowa w pkt 1 z przedstawicielami organizacji, z którego został spisany protokół konsultacji,

spisanie protokołu konsultacji ze spotkania roboczego, o którym mowa w pkt 1 w dniu 10 maja 2012r. i udostępnienie do wglądu organizacjom w terminie 11 – 15 maja 2012r.

Wnioski i uwagi do projektu uchwały zostały zgłoszone przez przedstawicieli organizacji podczas spotkania roboczego. Na internetowym forum dyskusyjnym (konsultacyjnym) uwaga została zamieszczona przez osobę fizyczną nie będącą przedstawicielem konkretnej organizacji pozarządowej (uwaga dotyczyła za dużej liczby przedstawicieli w stosunku do liczby organizacji pozarządowych w proponowanym składzie Radzie, a także uznano projekt uchwały za ciekawy pomysł).

Zestawienie uwag i wniosków do projektu uchwały przedstawia poniższa Tabela:

l.p.

Jednostka redakcyjna projektu uchwały

Uwagi i opinie do projektu uchwały

Organizacja zgłaszająca uwagi i opnie

1.

§4 ust. 1 i 2 projektu uchwały

  • nie jest jasne czy z kilku organizacji np. kół wędkarskich można zgłosić jedną czy kilka osób

Polski Związek Wędkarski Koło w Lubowidzu

- uwaga zgłoszona
w trakcie spotkania roboczego

2.

§5 projektu uchwały

  • co w sytuacji kiedy będzie mniejsza lub równa liczba zgłoszonych kandydatów na członków do Rady – brak uregulowania w projekcie uchwały

Polski Związek Wędkarski Koło w Lubowidzu

- uwaga zgłoszona
w trakcie spotkania roboczego

3.

§5 pkt 4 projektu uchwały

  • głosowanie powinno być jawne
    i powinien być zapis, iż nie można oddać głosu na siebie

Uczniowski Klub Sportowy Kadet

- uwaga zgłoszona
w trakcie spotkania roboczego

Przewodniczący konsultacji

Joanna Jucewicz – Morawska

Przyjęty przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego po konsultacjach projekt aktu prawa miejscowego Przyjęty przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego po konsultacjach projekt aktu prawa miejscowego (617.88 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner