Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Aktualności z zakresu edukacji

Jubileusz 70-lecia powstania Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu

Opublikowano .

Rok szkolny 2015/2016 jest dla Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu rokiem jubileuszowym. Najstarsza szkoła w powiecie żuromińskim świętowała 70 lat istnienia. 25 września 2015 r. odbyły się uroczystości okolicznościowe i zjazd absolwentów. W obchodach wzięło udział około 250 absolwentów z całej Polski, emerytowani nauczyciele i inni emerytowani pracownicy „Orkanówki”.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Jerzy Rzymowski - Starosta Żuromiński, Teresa Nowotczyńska – Boczek, starszy wizytator, reprezentująca Agatę Pawłowską, Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, Konrad Wojnarowski, przedstawiciel Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, Piotr Budzich - Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego, Ireneusz Rejmus - Wicestarosta Żuromiński, Andrzej Szymański - Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, ks. Tomasz Ozimkowski - proboszcz Parafii Bieżuń, Zygmunt Liszewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu, ks. senior Józef Kiński, kmdr por. mgr inż. Dariusz Cebulka - Szef Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, reprezentujący Komendanta CSMW Roberta Kozackiego, Zenon Juchniewicz - emerytowany Komendant CSMW w Ustce, Irena Brejna - skarbnik powiatu żuromińskiego, Marzena Więckowska - Prezes Powiatowego  Oddziału ZNP w Żurominie, Aleksander Domeradzki - Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Bieżuń, ppłk mgr inż. Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień, ks. dr Piotr Siołkowski - Prezes Koła Łowieckiego „Łabędź”, Tadeusz Rogowski - łowczy Koła Łowieckiego „Łabędź”, płk Stanisław Dąbrowski - Prezes Stowarzyszenia im. Władysława Orkana, płk Henryk Nitczyński - absolwent wspierający proces tworzenia klas wojskowych, Ireneusz Myśliwczyk - radny Miasta i Gminy Bieżuń oraz lokalny działacz patriotyczny, prof. dr hab. Andrzej Kolk - absolwent, Barbara Ciszyńska -absolwentka i poetka, Waldemar Jacek Cecelski - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Małgorzata Kraśniewska - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, byli dyrektorzy Liceum w Bieżuniu, nauczyciele  i nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi, pracownicy szkoły na emeryturze, dyrektorzy szkół i uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, następnie na cmentarzu parafialnym, na grobie założyciela szkoły Stefana Gołębiowskiego złożono wieńce, wiązanki i zapalono znicze. Modlitwę za zmarłych profesorów i innych pracowników poprowadził proboszcz ks. Tomasz Ozimkowski. Dalsze obchody odbyły się na terenie szkoły. O godzinie 11:30 podniesiono flagę państwową na maszt, odśpiewano hymn państwowy, odsłonięto i poświęcono umieszczoną na elewacji szkoły pamiątkową tablicę okolicznościową. Aktu odsłonięcia dokonali: pan Jerzy Rzymowski - Starosta Żuromiński, pani Teresa Nowotczyńska-Boczek - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty i pani Barbara Ciszyńska - poetka, najstarsza absolwentka szkoły i jednocześnie kuzynka Stefana Gołębiowskiego. Tablicę poświęcił ks. Piotr Siołkowski, prezes Koła Łowieckiego „Łabędź”.

Następnie uczestnicy zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie uroczystości poprowadzili nauczyciele liceum pani Ewa Zalewska i pan Wojciech Tomczuk. Rozpoczęto od przemówień pana Krzysztofa Jabłońskiego, dyrektora szkoły, pana Jerzego Rzymowskiego - Starosty Żuromińskiego, pana Andrzeja Szymańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz innych przedstawicieli władz, organizacji, absolwentów. Podniosłym momentem dla społeczności szkolnej było przemówienie przedstawiciela Marszałka Województwa Mazowieckiego i przyznanie Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Orkana w Bieżuniu najwyższego wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, medalu pamiątkowego Pro Masovia  oraz wyróżnienie dyplomami uznania nauczycieli liceum w Bieżuniu: Janusza Adama Skierskiego, Ewy Zalewskiej, Barbary Rogowskiej, Krzysztofa Grzegorza Jabłońskiego. Ponadto pan Adam Struzik wyróżnił okolicznościowymi dyplomami uznania: Janusza Welenca, byłego Starostę Żuromińskiego, Jerzego Rzymowskiego - Starostę Żuromińskiego, Ireneusza Rejmusa - Wicestarostę Żuromińskiego oraz byłych dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. W imieniu Rady Pedagogicznej i  Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, dyrektor liceum Krzysztof Grzegorz Jabłoński wręczył panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, za pośrednictwem pana Konrada Wojnarowskiego, medal okolicznościowy siedemdziesięciolecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu. Ten wyraz podziękowania za wkład pracy w funkcjonowanie i rozwój liceum w Bieżuniu został też wręczony byłym dyrektorom szkoły, obecnie pracującym nauczycielom i nauczycielom emerytom, przedstawicielom organu prowadzącego, organu sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą, wieloletnim pracownikom administracji i obsługi, przedstawicielom CSMW w Ustce oraz tym wszystkim, którzy działali na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

Ostatnim elementem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów liceum w Bieżuniu pod tytułem „Od Poręby Wielkiej do Bieżunia”, autorstwa pani Barbary Rogowskiej. W trakcie obchodów uczestnicy zwiedzali szkołę, dokonywali wpisów do kroniki, odbywały się też spotkania klasowe, można było zjeść grochówkę wojskową, żurek oraz inne specjały przygotowane przez firmę gastronomiczną pani Elżbiety Grześkiewicz. Zwieńczeniem spotkań jubileuszowych był Bal Absolwentów, który trwał do białego rana w Leśnym Dworze koło Dźwierzna.

foto-5 1foto-7 2foto-16 1foto-18 1foto-19 1foto-27 1foto-30 1foto-33 1foto-34 1foto-35 1

e-max.it: your social media marketing partner