Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Aktualności z zakresu edukacji

Bezpłatne miejsca na studia stacjonarne w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Opublikowano .

W 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

1) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców;

2) aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie;

3) uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki:

a) nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnokrajowych oraz

b) nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;

4) pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy (48.00 KB)

Osoby ubiegające się o miejsce i spełniające powyższe kryteria zobowiązane są dostarczyć:

1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;

2) podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;

3) wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;

4) kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów;

5) dokumenty potwierdzające sytuację materialną - wystawione po 30 kwietnia danego roku;

6) zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);

7) kopię dowodu osobistego.

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywne przejście rekrutacji w PJWSTK.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr 460/139/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2012 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 36

03-719 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, p. Agnieszka Siekierska - tel. (22) 59 79 435, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p. Paweł Dopadko - tel. (22) 59 79 421, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Regulamin (34.00 KB) 

Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy (48.00 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner