Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu edukacji wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska
Dopalacze naFB

Aktualności z zakresu edukacji

Najlepsi maturzyści oraz stypendyści Starosty Żuromińskiego – kreują pozytywny wizerunek szkół i powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 19 października 2018r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Uroczystość połączona była z wręczeniem nagród najlepszym maturzystom roku szkolnego 2017/2018 oraz wręczeniem Nagród Starosty Żuromińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody wręczali: Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Piotr Budzich, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury
i Sportu Marzena Twarogowska. Uroczystość miała na celu nie tylko uhonorowanie uczniów, nauczycieli, czy dyrektorów szkół szczególnymi wyróżnieniami, ale również promocję szkół i powiatu żuromińskiego oraz stworzenie pozytywnych wzorów do naśladowania dla całej społeczności uczniowskiej.

Przyjęty przez Radę Powiatu Żuromińskiego w 2012r. Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży miał na celu m. in. zwrócenie uwagi na fakt, iż warto się uczyć, stawiać sobie wysokie cele. Tegoroczni stypendyści swoją postawą, wysoką średnią ocen, osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi, artystycznymi i społecznymi pokazali, że programy wspierania edukacji mają sens. Kluczem do sukcesu jest jednak kompilacja trzech elementów. Zapał i „głód wiedzy” młodych ludzi oraz ich osobowość, wiedza i entuzjazm nauczycieli, a także wymierne zaangażowanie rodziców
w edukację i wychowanie swoich dzieci.  

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali:

 1. Patryk Ruchała - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Michał Spychalski - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 3. Jakub Wysocki - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 4. Mateusz Kubiński - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu
 5. Zuzanna Miłoszewska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 6. Kinga Rzymowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Andżelika Kryszczak - uczennica Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 8. Łukasz Lewandowski - uczeń Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 9. Agnieszka Pilarska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 10. Marcelina Kaczorowska - uczennica Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.

Podczas uroczystości wyróżniono również najlepszych maturzystów roku szkolnego 2017/2018, którzy swoimi osiągnięciami przyczyniają się do promocji oraz kreowania pozytywnego wizerunku szkół oraz powiatu żuromińskiego w zakresie wysokich osiągnięć edukacyjnych. 

Najlepsi maturzyści szkół prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Natalia Rakoczy – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Kinga Magdzińska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 3. Karol Klekot – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Jakub Kubkowski – absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpił wzrost zdawalności egzaminu maturalnego w trzech szkołach prowadzonych przez powiat żuromiński. Ogromny sukces odnieśli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie, którzy osiągnęli zdawalność na poziomie 100%. Drugi wynik w powiecie na poziomie 88,4% uzyskali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu. Jest to wynik lepszy o 7,5% w stosunku do ubiegłorocznego. Trzecie miejsce zajęli uczniowie Technikum wchodzącego w skład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ze zdawalnością na poziomie 73,8%.

Jednak to nie zdawalność jest wyłącznym wskaźnikiem sukcesu egzaminu maturalnego. O sukcesie pojedynczego ucznia, a w konsekwencji szkoły decydują procentowe wyniki uczniów uzyskiwane na egzaminach pisemnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz na egzaminach ustnych.

Analiza średnich wyników procentowych uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wskazuje na wypadkową szkół w zakresie potencjału intelektualnego całego rocznika, tzw. wartości dodanej, którą udało się wypracować na danym etapie edukacji, stopnia trudności egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym, liczby uczniów przystępujących do egzaminu. Dla przykładu w roku szkolnym 2017/2018 średni wynik procentowy egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym (maj 2018r.) wyniósł w: LO Żuromin – język polski 65,39% (śr. dla woj. 58%), LO Bieżuń – język angielski 66,4% (śr. dla woj. 63%), a w Technikum w Żurominie – język niemiecki 94% (śr. dla woj. 63%). Natomiast najlepszy średni procentowy wynik z egzaminu maturalnego (część pisemna maj 2018r.) przedmioty pisane na poziomie podstawowym wyniósł: w LO Żuromin – matematyka 77,14%, LO Bieżuń – język angielski 60,14%.

Średnie wyniki procentowe to również sukcesy wielu pojedynczych uczniów, nieznane osobom z zewnątrz, a zasługujące na to by głośno o nich mówić. Po pierwsze po to aby uczniowie Ci stali się wzorami do naśladowania, po drugie aby budować pozytywny wizerunek szkół powiatu żuromińskiego.

Należy podkreślić, iż w roku szkolnym 2017/2018 19 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie zdało egzamin pisemny w zakresie podstawowym na 100%, w tym 16 uczniów z matematyki i 3 uczniów z języka angielskiego. Poza tym 45 uczniów osiągnęło wynik powyżej 90%, a 45 uczniów wynik w przedziale 80%-89%.W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu 1 uczeń uzyskał wynik 100% z egzaminu pisemnego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym. Poza tym 11 uczniów uzyskało wynik 100% z egzaminu ustnego z języka angielskiego, a 5 uczniów z języka polskiego, przedmioty zdawane na poziomie podstawowym. Wynik 90% i powyżej z egzaminu pisemnego zdawanego na poziomie rozszerzonym uzyskał 1 uczeń – przedmiot j. angielski, a z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym 5 uczniów oraz z matematyki – 1 uczeń.

W Technikum w Żurominie 8 uczniów uzyskało wyniki w przedziale 90% - 96% (część pisemna przedmioty pisane w zakresie podstawowym: j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki). Poza tym 9 uczniów uzyskało wyniki w przedziale od 80 - 88% (ww. przedmioty bez j. niemieckiego). Ponadto 14 - tu uczniów uzyskało wynik w przedziale 70% - 79%, w tym 12 uczniów z egzamin pisemnego pisanego w zakresie podstawowym, przedmioty: j. polski, j. angielski, matematyka i 2 osoby z egzaminu pisemnego pisanego pisany w zakresie rozszerzonym, przedmiot - j. angielski.

W Technikum w Zielonej 15 uczniów uzyskało wynik powyżej 60%, w tym najwyższy wynik z j. anielskiego wyniósł ponad 90%.

W końcowej części uroczystości odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Starosty Żuromińskiego osobom, którym nagrody te nie zostały oficjalnie wręczone podczas uroczystości szkolnych. Podczas uroczystości nagrody zostały wręczone: Panu Markowi Machulskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, Pani Monice Stankowskiej – Pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie, Panu Wojciechowi Pawłowskiemu – nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.  

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.
Joanna Jucewicz-Morawska Dyrektor Wydziału ZiE

IMG 8519IMG 8522IMG 8524IMG 8525IMG 8527IMG 8530IMG 8532IMG 8533IMG 8542IMG 8546

e-max.it: your social media marketing partner