Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki

Opublikowano .

3a znaki strona www

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki

Wartość dofinansowania - 977 548,38 zł;

Całkowita wartość zadania – 1 647 311,10 zł;

Tablica Przeradze

Informacje ogólne o inwestycji

W związku z ogłoszonym w sierpniu 2020r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z realizacją od 2021 roku Powiat Żuromiński złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Przeradz Nowy – Przeradz Wielki ”.

Po ocenie formalnej u Wojewody Mazowieckiego wnioski przekazane zostały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a po aktualizacji w grudniu 2021r. list rankingowych z Województwa Mazowieckiego, wniosek Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie na realizację prac.

Wartość inwestycji ujęta we wniosku o dofinansowanie, w oparciu o kosztorys inwestorki wraz z nadzorem wyniosła – 2 448 827,12 zł.  Po rozstrzygnięciach przetargowych i wyłonieniu Wykonawcy Robót oraz Inspektora Nadzoru zaktualizowany koszt całej inwestycji wynosi 1 647 311,10 zł, a dofinansowanie w wysokości 60%, tj. kwota – 977 548,38 zł.

Prace w terenie przewidziane są do wykonania w 2022r. - odcinek o długości 1,254 km pomiędzy m. Przeradz Nowy a Przeradz Wielki na terenie Gminy Lutocin, zakres – chodniki, poszerzenie jezdni, oznakowanie.

Przeradz Nowy Przeradz Wielki

Artykuły dotyczące inwestycji:

e-max.it: your social media marketing partner