kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
CivilDefence
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Referat Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 25,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-39-29,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Jarosław Gałka

Aktualności Referatu Zarządzania Kryzysowego

Kwalifikacja wojskowa w 2013r.

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 roku na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagradzania za udział w pracach komisji lekarskich, w okresie od 11 kwietnia 2013r. do 26 kwietnia 2013r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 1994r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1989-1994 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Ponadto kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu zebranie informacji o stanie zdrowia młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku. Od 2009 roku zastąpiła ona pobór. Podczas kwalifikacji wojskowej może być przyznana jedna z następujących kategorii:

- „A” - czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Oznacza ono pełną przydatność do każdej formy czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej.

Jeżeli osoby z kategorią "A", nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,

- „B” - czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej. Oznacza to, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej.

- „D” - czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba jest przenoszona do rezerwy.

- „E” - czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

1. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 11.04.2013r.

2. Gmina i Miasto Żuromin: 12.04. – 17.04.2013r.

3. Miasto i Gmina Bieżuń: 18.04. – 19.04.2013r.

4. Gmina Siemiątkowo: 19.04.2013r.

5. Gmina Lubowidz: 22.04. – 23.04.2013r.

6. Gmina Kuczbork – Osada: 23.04. – 24.04.2013r.

7. Gmina Lutocin: 25.04.2013r.

8. Dzień dodatkowy: 26.04.2013r.

Po sporządzeniu ewidencji wojskowej, orzeczeniu właściwej kategorii zdrowia oraz wydaniu książeczki wojskowej, wszystkie osoby poddane kwalifikacji wojskowej przenoszone są do rezerwy. Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna).

e-max.it: your social media marketing partner