Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

CivilDefence
Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Referat Zarządzania Kryzysowego

ul. Warszawska 25,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-39-29,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik Referatu - Jarosław Gałka

Aktualności Referatu Zarządzania Kryzysowego

Kwalifikacja wojskowa

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 70 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2009 roku na terenie województwa mazowieckiego i wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich – kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żuromińskiego zostanie przeprowadzona w okresie od 7 do 28 kwietnia 2009 r.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie, ul. Szpitalna 56.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA WEDŁUG GMIN

Lp.

Nazwa gminy

Termin kwalifikacji wojskowej

Liczba osób

1

2

3

4

1.

Gmina i Miasto Żuromin

07.04 – 14.04.2009 r.

140

2.

Gmina Lutocin

15.04 – 16.04.2009 r.

40

3.

Miasto i Gmina Bieżuń

16.04 – 17.04.2009 r.

43

4.

Gmina Siemiątkowo

20.04 – 21.04.2009 r.

36

5.

Gmina Lubowidz

21.04 – 23.04.2009 r.

61

6.

Gmina Kuczbork-Osada

23.04 – 24.04.2009 r.

53

7.

Kwalifikacja wojskowa kobiet

27.04.2009 r.

6

8.

Dzień dodatkowy

28.04.2009 r.

 

RAZEM

379

WYMAGANA DOKUMENTACJA

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

- posiadane dokumenty lekarskie dot. stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do poboru,

- ponadto dla celów ewidencji wojskowej dostarcza:

- aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy),

- dokument stwierdzający poziom wykształcenia - świadectwo ukończenia szkoły,

- dokument stwierdzający pobieranie nauki - zaświadczenie o pobieraniu nauki (wg wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadomienia wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 145, poz. 1539, z późn. zm.) podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora,

- prawo jazdy (jeśli posiada),

- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji (dokument wydany przez Wójta/Burmistrza Gminy podczas rejestracji w 2008 roku).

Osoba zgłaszająca się do komisji lekarskiej kolejny raz przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (np. paszport + potwierdzenie zameldowania),

- wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa),

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

- dokumenty lekarskie dot. zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru.

e-max.it: your social media marketing partner