20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Podziękowanie za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych

Opublikowano .

Na Sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 lutego b.r. Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ciechanowie Ppłk. Krzysztof Futyma wręczył okolicznościowe medale Staroście - Jerzemu Rzymowskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Żurominie - Witoldowi Lemańskiemu oraz Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żuronminie- Adamowi Dobrosielskiemu.

Okolicznościowe medale zostały wykonane z okazji ubiegłorocznej 100 – letniej rocznicy powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Są podziękowaniem za dobrą współpracę w realizacji zadań wojskowych i obronnych.

IMG 0127IMG 0129

IV Sesja Rady Powiatu Żuromińskigo

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2019r. odbyła się zwyczajna IV Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Panią Alicję Ewę Gajewską.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji stałych Rady Powiatu Żuromińskiego.
 6. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia biurowego położonego w budynku przy Placu Józefa Piłsudskiego 4 w Żurominie na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie w Powiecie Żuromińskim na lata 2019 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2018.
 16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2018.
 17. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 20. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2018 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.            

IMG 0122IMG 0123IMG 0124IMG 0125IMG 0126IMG 0130IMG 0131

Stowarzyszenia zwykłe rozwiązane z mocy prawa

Opublikowano .

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE ROZWIĄZANE Z MOCY PRAWA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stanowiącym: „W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.” – z dniem 20 maja 2018 r. rozwiązane zostały następujące stowarzyszenia zwykłe działające, na terenie powiatu żuromińskiego:
 • Wspólne dobro z siedzibą w Żurominie
 • Praworządność z siedzibą w Żurominie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Raczynach z siedzibą w Raczynach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie z siedzibą w Rozwozinie
 • Ekozielona z siedzibą w Zielonej
 • Nasz Dom z siedzibą w Zielonej
 • Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Bieżuńskiej z siedzibą w Stawiszynie Zwalewo
 • Nasze Dądrowice z siedzibą w Dąbrowicach
 • Terra Raczyny z siedzibą w Raczynach
 • Gmina Siemiątkowo Przyjazna Środowisku z siedzibą w Siemiątkowie
 • Rada Biznesu Powiatu Żuromińskiego z siedzibą w Swojęcinie
 • Eko-Lex z siedzibą w Hucie
 • Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Baby z Wyla…” z siedzibą w Wylazłowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dębsku z siedzibą w Dębsku

Gala wręczenia nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Żuromińskiego 2018” oraz Bal Sportowca

Opublikowano .

W sobotę 16 lutego 2019 roku odbyła się gala wręczenia nagród w plebiscycie na „Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Żuromińskiego-2018” oraz Bal Sportowca. Podczas gali zostali nagrodzeni sportowcy z największą liczbą głosów zebranych podczas głosowania. Ponadto uhonorowana została także Wkra Żuromin za awans do IV Ligi w sezonie 2017/2018. W trakcie balu odbyła się charytatywna licytacja, z której dochód został przekazany dla podopiecznych fundacji „Przyszłość dla dzieci” oraz „Przedszkola Piłkarskiego Wkry Żuromin”.
Oto najlepsi z nich:
 1. M-ce Daniel Leśniewski - zawodnik Wkry Bieżuń,
 2. M-ce Alicja Kalinowska - fighterka MMA,
 3. M-ce Dominika Kiszelewska- siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 4. M-ce Oliwier Grajko – zawodnik Wkry Żuromin,
 5. M-ce Izabela Szablewska - siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 6. M-ce Zofia Jackiewicz - siatkarka UKS Victoria Lubowidz,
 7. M-ce Wiktor Wujcik – zawodnik Wkry Żuromin.
Wszystkim sportowcom gratulujemy.
IMG 0070IMG 0074IMG 0080IMG 0089IMG 0093IMG 0101IMG 0105IMG 0118
Więcej zdjęć w galerii Kuriera Żuromińskiego pod adresem: http://kurierzurominski.pl/567553,NAGRODZILISMY-NAJPOPULARNIEJSZYCH-SPORTOWCOW.html

Zbadaj się i zyskaj spokój - Mammografia

Opublikowano .

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.
Nasza mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:
Bieżuń –  8 marca 2019 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Przychodni Zdrowia, ul. Zacisze 2
Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków.

 

plakat.pdf

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich oraz Zarządzenia nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2019 r zmieniające w/w Zarządzenie, w okresie od 19 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa. Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

 1. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 19.02.2019 r.
 2. Gmina i Miasto Żuromin: 20.02 – 22.02.2019 r.
 3. Miasto i Gmina Bieżuń: 25.02 - 26.02.2019 r.
 4. Gmina Kuczbork-Osada: 26.02 - 27.02.2019 r.
 5. Miasto i Gmina Lubowidz: 27.02 – 28.02.2019 r.
 6. Gmina Lutocin: 28.02 – 01.03.2019 r.
 7. Gmina Siemiątkowo: 04.03.2019 r.
 8. Dzień dodatkowy : 05.03.2019 r.

Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna).
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.