Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

PROCEDURA LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO


Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia Starostę Żuromińskiego o zakończeniu działalności i wnioskuje o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń, składając w Starostwie Powiatowym w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4 następujące dokumenty:

  1. wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonych przez Starostę Żuromińskiego
  2. protokół z Walnego Zgromadzenia Członków wraz z listą obecności
  3. uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia
  4. uchwałę o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia
  5. oświadczenie o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań stowarzyszenia
  6. oświadczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji jest bezpłatne, a organ nadzoru ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

docWniosek_o_skreślenie_z_ewidencji.doc35.5 KB

docxObwieszczenie.docx12.51 KB

e-max.it: your social media marketing partner