Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Harmonogram imprez kulturalnych realizowanych w 2014r. w ramach zadań powiatu w zakresie kultury

Opublikowano .

l.p.

Nazwa organizacji/ instytucji organizującej imprezę kulturalną

Nazwa imprezy/wydarzenia kulturalnego

Termin

Miejscowość

Uczestnicy

Zasięg imprezy

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych „Grajek 2014”

luty

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategoria:

przegląd muzyczny

powiatowy

2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

„Razem tworzymy lepszy Internet” – impreza z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2014

luty

Żuromin

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kategoria:

konkursy tematyczne

powiatowy

3.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych  Tatanka 2

W Żuromnie

Dziennikarskie abecadło

luty

Żuromin

młodzież,

kategoria: warsztaty dziennikarskie

powiatowy

4.

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Konkurs pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
w życiu osobistym
i społecznym”

luty - marzec

Żuromin

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

z terenu powiatu,

kategoria: konkurs wiedzowo-praktyczny

powiatowy

5.

Komenda Powiatowa PSP
 w Żurominie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy

marzec

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

kategoria: turniej wiedzy

etap powiatowy

6.

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

o złote pióro Starosty

marzec

Żuromin

uczniowie,

kategoria: konkurs wiedzy

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

7.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Daję słowo IV” – konkurs recytatorski

marzec

Żuromin

dzieci i młodzież, kategoria: konkurs recytatorski

powiatowy

8.

Żuromińskie Centrum Kultury

Wiosenny konkurs plastyczny dzieci i młodzieży

marzec

Żuromin

dzieci i młodzież,

kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

9.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu

VI edycja „Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania”

marzec

Bieżuń

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,

kategoria: konkurs czytania

powiatowy

10.

Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna
w Żurominie

Konkurs plastyczny „Żonkil – symbol nadziei”

kwiecień

Żuromin

uczniowie  szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu żuromińskiego (trzy kategorie wiekowe), kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

11.

Żuromińskie Centrum Kultury

Mazowieckie Konfrontacje Taneczne „Piruet”

kwiecień

Żuromin

dzieci i młodzież, kategoriach: konkurs taneczny

wojewódzki,
 w tym z terenu powiatu

12.

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Forum zdrowia

maj

Żuromin

nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

kat. konkurs plastyczny, konkursy wiedzy

powiatowy

13.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu



Konkurs plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne)

maj

Bieżuń

uczniowie,

kategoria: konkursy plastyczne

uczniowie szkół
z terenu powiatów żuromińskiego
i sierpeckiego

14.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu



Konkurs plastyczny towarzyszący wystawie „Kuba – Perła Antyli”

maj

Bieżuń

uczniowie,

kategoria: konkursy plastyczne

uczniowie szkół
z terenu powiatów żuromińskiego
i sierpeckiego

15.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych  Tatanka 2

w Żurominie

„Śladami natury”  - zajęcia plenerowe – warsztaty z survivalu

maj

Żuromin

młodzież z terenu powiatu, kategoria: kultura – wiedza

powiatowy

16.

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Referat Zarządzania Kryzysowego

XIII Edycja Powiatowego Konkursu o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

maj -czerwiec

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych
z terenu powiatu, kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

17.

Dom Pomocy Społecznej
w Bądzynie

Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych „AKON 2014”

 czerwiec

Bądzyn

mieszkańcy DPS-ów, podopieczni WTZ oraz ŚDS, kategoria:

konkurs piosenki

wojewódzki
(w tym z terenu powiatu)

18.

Starostwo Powiatowe
w Żurominie

Najlepsi maturzyści z powiatu żuromińskiego

czerwiec

Żuromin

uczniowie, kategoria: kultura – wiedza

uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu

19.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych  Tatanka 2

W Żurominie

„Ćpanie mnie nie jara”

czerwiec

Żuromin

młodzież, kategoria: edukacyjny konkurs o charakterze profilaktycznym

powiatowy

20.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 w Żurominie

Powiatowy Piknik Orkiestr Dętych

czerwiec/

lipiec

-

orkiestry z terenu powiatu żuromińskiego

powiatowy

21.

Stowarzyszenie „Wagon Inicjatyw”

Lato w teatrze – warsztaty teatralne

lipiec

Żuromin

dzieci, młodzież

powiatowy

22.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych  Tatanka 2

W Żuromnie

Szkoła Młodych Wilków (zlot sympatyków kultury Indian) – warsztaty krzewienia kultury (rękodzieło artystyczne)

lipiec

Łazy
(Żuromin)

dzieci, młodzież, kategoria: praktyczne umiejętności artystyczne

ogólnopolski (w tym

z terenu powiatu)

23.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Moja wieś”

czerwiec-lipiec

Bieżuń

dzieci i młodzież szkolna, kategoria: konkurs plastyczny

ogólnopolski (w tym z terenu powiatu)

24.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku Osadzie

III Przegląd Twórczości Klubów Seniora – kabaret III wieku

sierpień

Kuczbork

członkowie klubów seniora z terenu powiatu,

kategoria: przegląd twórczości ludowej

powiatowy

25.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Pamięci Naszych Przyjaciół”. Przegląd zespołów muzycznych.

październik

Żuromin

młodzież, dorośli,

kategoria: konkurs muzyczny

wojewódzki (w tym
z terenu powiatu)

26.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu



XIX Wojewódzki Konkurs Poezji

im. Stefana Gołębiowskiego

listopad

Bieżuń

uczniowie, młodzież, kategoria: konkurs poezji

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, młodzież starsza do 30 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w tym

z terenu powiatu)

27.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Amatorski Przegląd Klubów Seniora Północnego Mazowsza „Być i czuć się potrzebnym”

 listopad

Bieżuń

osoby starsze i niepełnosprawne, kategoria: forma sceniczna, rękodzieło, kulinaria

regionalny

(w tym z terenu powiatu)

28.

Polski Czerwony Krzyż

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia  - konkurs wiedzy

grudzień

Żuromin

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs wiedzy

powiatowy

29.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Seniorzy w świątecznej akcji” – przegląd twórczości seniorów

grudzień

Żuromin

seniorzy z terenu powiatu, kategoria: przegląd twórczości artystycznej

powiatowy

30.

Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna
w Żurominie

„Konkurs plastyczny na Pocztówkę Bożonarodzeniową”

grudzień

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu (dwie kategorie wiekowe), kategoria: konkurs plastyczny etap powiatowy

ogólnopolski
(w tym z terenu powiatu)

31.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Konkurs recytatorski „Samochwała”

grudzień

Bieżuń

dzieci i młodzież

z terenu powiatu,

 kategoria: konkurs recytatorski

powiatowy

32.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Mikołajki” Mazowiecki Przegląd Świąteczny w piosence i plastyce

grudzień

Żuromin

dzieci, młodzież, kategoria: konkurs piosenki, konkurs plastyczny

regionalny (w tym
z terenu powiatu)

e-max.it: your social media marketing partner