Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje o zarządzie

Wykaz imprez kulturalnych realizowanych w 2013r. w ramach zadań powiatu w zakresie kultury na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

l.p.

Nazwa organizacji/ instytucji organizującej imprezę kulturalną

Nazwa imprezy/wydarzenia kulturalnego

Termin

Miejscowość

Uczestnicy

Zasięg imprezy

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych „Grajek 2013”

styczeń

Żuromin

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategoria: przegląd muzyczny

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

2.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2 w Żurominie

Dziennikarskie abecadło

luty

Żuromin

młodzież, kategoria: warsztaty dziennikarskie

powiatowy

3.

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Konkurs pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu osobistym i społecznym”

luty - marzec

Żuromin

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs wiedzowo-praktyczny

powiatowy

4.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żurominie

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap powiatowy

marzec

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategoria: turniej wiedzy

etap powiatowy

5.

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Powiatowy Konkurs Ortograficzny o złote pióro Starosty

marzec

Żuromin

uczniowie, kategoria: konkurs wiedzy

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

6.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Daję słowo IV” – konkurs recytatorski

marzec

Żuromin

dzieci i młodzież, kategoria: konkurs recytatorski

powiatowy

7.

Żuromińskie Centrum Kultury

Wiosenny konkurs plastyczny dzieci i młodzieży

marzec

Żuromin

dzieci i młodzież, kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

8.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bieżuniu

V edycja „Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania”

marzec

Bieżuń

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kategoria: konkurs czytania

powiatowy

9.

Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

Konkurs plastyczny „Żonkil – symbol nadziei”

kwiecień

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu żuromińskiego (trzy kategorie wiekowe), kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

10.

Żuromińskie Centrum Kultury

Mazowieckie Konfrontacje Taneczne „Piruet”

kwiecień

Żuromin

dzieci i młodzież, kategoriach: konkurs taneczny

wojewódzki, w tym z terenu powiatu

11.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie

Konkurs recytatorski pt. „Rycerze jednego poety”

kwiecień

Kuczbork

uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu, kategoria: konkurs recytatorski

powiatowy

12.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Konkurs plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne)

maj

Bieżuń

uczniowie, kategoria: konkursy plastyczne

uczniowie szkół z terenu powiatów żuromińskiego i sierpeckiego

13.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Konkurs plastyczny w ramach wystawy „Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja”

maj

Bieżuń

uczniowie, kategoria: konkursy plastyczne

uczniowie szkół z terenu powiatów żuromińskiego i sierpeckiego

14.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Włóczykij” przegląd piosenki turystycznej i harcerskiej

maj

Żuromin

dzieci, młodzież, dorośli, Kategoria: konkurs piosenki

powiatowy

15.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2w Żurominie

„Śladami natury” - zajęcia plenerowe – warsztaty z survivalu

maj

Żuromin

młodzież z terenu powiatu, kategoria: kultura – wiedza

powiatowy

16.

Starostwo Powiatowe w Żurominie, Referat Zarządzania Kryzysowego

XII Edycja Powiatowego Konkursu o Puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

maj -czerwiec

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs plastyczny

powiatowy

17.

Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie

Artystyczne Konfrontacje Osób Niepełnosprawnych „AKON 2013”

czerwiec

Bądzyn

mieszkańcy DPS-ów, podopieczni WTZ oraz ŚDS, kategoria: konkurs piosenki

wojewódzki (w tym z terenu powiatu)

18.

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Najlepsi maturzyści z powiatu żuromińskiego

czerwiec

Żuromin

uczniowie, kategoria: kultura – wiedza

uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

19.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2W Żurominie

„Ćpanie mnie nie jara”

czerwiec

Żuromin

młodzież, kategoria: edukacyjny konkurs o charakterze profilaktycznym

powiatowy

20.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żurominie

Powiatowy Piknik Orkiestr Dętych

czerwiec/lipiec

-

orkiestry z terenu powiatu żuromińskiego

powiatowy

21.

Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych Tatanka 2W Żurominie

Zlot sympatyków Kultury Indian w ramach Szkoły Młodych Wilków – warsztaty krzewienia kultury (rękodzieło artystyczne)

lipiec

Łazy (Żuromin)

dzieci, młodzież, kategoria: praktyczne umiejętności artystyczne

ogólnopolski (w tym z terenu powiatu)

22.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Warsztaty malarskie

lipiec

Bieżuń

dzieci i młodzież z terenu powiatu, kategoria: warsztaty malarskie

dzieci, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnychz terenu powiatu żuromińskiego

23.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku Osadzie

Warsztaty plastyczne (rękodzieło artystyczne)

lipiec

Kuczbork

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kategoria: konkurs w ramach warsztatów

powiatowy

24.

Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku Osadzie

Przegląd twórczości ludowej (przyśpiewki autorskie)

sierpień

Kuczbork

dorośli, członkowie Klubów Seniora z terenu powiatu, kategoria: przegląd twórczości ludowej

powiatowy

25.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Przegląd Klubów Seniora

październik

Bieżuń

osoby starsze i niepełnosprawne, kategoria: forma sceniczna, rękodzieło, kulinaria

regionalny(w tym z terenu powiatu)

26.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Pamięci Naszych Przyjaciół”. Przegląd zespołów muzycznych.

październik

Żuromin

młodzież, dorośli, kategoria: konkurs muzyczny

wojewódzki (w tym z terenu powiatu)

27.

Starostwo Powiatowe w Żurominie

Forum dla zdrowia

październik

Żuromin

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu

powiatowy

28.

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

XVIII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

listopad

Bieżuń

uczniowie, młodzież, kategoria: konkurs poezji

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, młodzież starsza do 30 roku życia z terenu województwa mazowieckiego (w tym z terenu powiatu)

29.

Polski Czerwony Krzyż

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia - konkurs wiedzy

grudzień

Żuromin

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, kategoria: konkurs wiedzy

powiatowy

30.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Seniorzy w świątecznej akcji” – przegląd twórczości seniorów

grudzień

Żuromin

seniorzy z terenu powiatu, kategoria: przegląd twórczości artystycznej

powiatowy

31.

Powiatowa – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie

„Konkurs plastyczny na Pocztówkę Bożonarodzeniową”

grudzień

Żuromin

uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu (dwie kategorie wiekowe), kategoria: konkurs plastyczny etap powiatowy

ogólnopolski, międzynarodowy (w tym z terenu powiatu)

32.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu

Konkurs recytatorski „Samochwała”

grudzień

Bieżuń

dzieci i młodzież z terenu powiatu, kategoria: konkurs recytatorski

powiatowy

33.

Żuromińskie Centrum Kultury

„Mikołajki” Mazowiecki Przegląd Świąteczny w piosence i plastyce

grudzień

Żuromin

dzieci, młodzież, kategoria: konkurs piosenki, konkurs plastyczny

regionalny (w tym z terenu powiatu)

e-max.it: your social media marketing partner