Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie

Opublikowano .

Siedziba: Rozwozin, ul. Główna 20

Nr KRS: 0000565732; Data rejestracji: 28.08.2015 r.

Cele działania:

1) działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców wioski

2) zapobieganie zaginięciu tradycji ludowych

3) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności kulturalnej, rozrywkowej

4) promocja i popieranie pozytywnego wizerunku wioski

5) ochrona dziedzictwa wiejskiego

6) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej

7) rozwijanie aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców wioski

8) działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zwodowej kobiet wiejskich i ich rodzin

Prezes: Teresa Kruk - Binkowska

e-max.it: your social media marketing partner