Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

Polski Związek Niewidomych, Okręg Mazowiecki, Koło Powiatu Żuromin

Opublikowano .

Siedziba: Urząd Gminy i Miasta Żuromin pok. nr 13, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin;

Numer KRS: 0000163347; Data rejestracji: 16.06.2003r.

Cele działania:

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, w także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

Prezes: Zbigniew Gręda

e-max.it: your social media marketing partner