Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Stowarzyszenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie, Koło w Żurominie

Opublikowano .

Siedziba: 09-300 Żuromin, ul. Warszawska / 09-300 Żuromin, ul. Mickiewicza 3

Numer KRS: 0000019200,Data rejestracji: 25.06.2001 r.

Cele działania :

1.Reprezentowanie interesów Związku w kraju i za granicą;

2.Współpraca z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;

3.Współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;

4.Współdziałanie  z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych,  zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;

5.Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji;

6.Nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej i wędkarskiej;

7.Prowadzenie ośrodków zarybieniowych;

8.Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową;

9.Prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji;

 1. Upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju oraz uczestnictwo w takich zawodach za granicą;
 2. Organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
 3. Organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych;
 4. Wyłanianie kadry narodowej w dyscyplinach kwalifikowanego sportu wędkarskiego;
 5. Popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w tym zakresie;
 6. Edukacja wędkarska i turystyka;
 7. Resocjalizacja, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz praca ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
 8. Prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 11. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku.   

Prezes: Ryszard Piotrowicz

e-max.it: your social media marketing partner